Trường Mẫu giáo Phước Lý

DANH SÁCH TRẺ 2018(PÂ) VÀO TRƯỜNG MGPL

ỦY BAN NHÂN DÂN        
XÃ PHƯỚC LÝ        
BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC                
    DANH SÁCH TRẺ SN 2018 RA LỚP ẤP PHÚ ÂN    
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nữ Địa chỉ cư trú (số nhà, đường phố) Họ và tên cha Họ và tên mẹ Họ tên chủ hộ SỐ ĐT Ghi chú
1 Trần Ngọc Bảo Uyên 19/04/2018' x Tổ 19 - Phú Ân Trần Hoài Luân Lê Hằng Nga Trần Văn Xun 0357573386'  
2 Phạm Hoàng Yến 26/03/2018' x Tổ 10 - Phú Ân Phạm Thanh Hải Nguyễn Thị Ái Phi Phạm Văn Lực 0978154426'  
3 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 29/09/2018' x Tổ 21 - Phú Ân Nguyễn Văn Giàu Nguyễn Thị Lệ Huyền Thiều Quang Tùng 0707604744'  
4 Trần Tuấn Hưng 23/06/2018'   Tổ 19 - Phú Ân Trần Văn Tới Thiều Thị Lệ Quyên Trần Văn Tới 0933127349'  
5 Đặng Nguyễn Hoàng Khải 22/11/2018'   Tổ 17 - Phú Ân Đặng Hữu Thạnh Nguyễn Thị Tuyết Nga Đặng Hữu Thạnh 0357118929'  
6 Đặng Thị Kim Ngọc 07/10/2018' x Tổ 7 - Phú Ân Đặng Hữu An Hồ Thị Chăm Đặng Văn Mười 0357118929'  
7 Bùi Nguyễn Ái My 20/01/2018' x Tổ 5 - Phú Ân Bùi Tấn Phát Nguyễn Thị Thùy Tiên Bùi Văn Út 0798341804'  
8 Phan Hoàng Phúc 18/01/2018'   Tổ 17 - Phú Ân Phan Trung Hậu Võ Thị Kim Thoa Võ Thị Kim Thoa 0902766794'  
9 Nguyễn Lê Bảo Vy 10/08/2018' x Tổ 8 - Phú Ân Nguyễn Việt An Lê Thị Thu Hường Nguyễn Văn Chữ 0394082427'  
10 Trần Ngọc Mỹ Kim 05/03/2018' x Tổ 16 - Phú Ân Trần Phúc Hậu Huỳnh Thị Thương Nguyễn Thị Nhiễu 0986119869'  
11 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 30/03/2018' x Tổ 23 - Phú Ân Nguyễn Hoài Thanh  Hồ Tuyết Phượng Nguyễn Văn Mười 0776973354'  
12 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 28/10/2018' x Tổ 06 - Phú Ân Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nguyễn Ngọc Chấn 0769493579'  
13 Thiều Quang Lộc 14/11/2018'   Tổ 20 - Phú Ân Thiều Đức Duy Nguyễn Thị Yến Nhi Thiều Quang Thọ 0385821078'  
14 Nguyễn Mỹ Gia Linh 20/09/2018' x Tổ 3 - Phú Ân Nguyễn Anh Ngọc Hải Nguyễn Thị Kim Phượng Nguyễn Văn Hải 0949282878'  
15 Phạm Thanh Lâm 25/02/2018'   Tổ 2 - Phú Ân Phạm Trần Lộc Trương Hoàng Trúc Ly Phạm Công Báu 0909643019'  
16 Phạm Ngọc Quỳnh Như 08/09/2018'   Tổ 15 - Phú Ân Phạm Thanh Vũ Trần Ngọc Xuyến Trần Văn Thiêu 0964895692'  
17 Nguyễn Hoàng Khôi 15/11/2018   TTổ  - Phú Ân Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Kim Hoàng   977855981