Trường Mẫu giáo Phước Lý

DANH SÁCH TRẺ 2017 (PÂ) VÀO TRƯỜNG MGPL

XÃ PHƯỚC LÝ          
BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC                  
    DANH SÁCH TRẺ SINH NĂM 2017 RA LỚP ẤP PHÚ ÂN      
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nữ Địa chỉ cư trú (số nhà, đường phố) Họ và tên cha Họ và tên mẹ Họ tên chủ hộ SỐ ĐT Ghi chú  
 
1 Đặng Thị Mỹ Anh 10/10/2017 x Tổ 14 - Phú Ân Đặng Văn Mão Hồ Thị Ngọc Huyền Đặng Văn Mão 0846793899    
2 Thiều Quang Hoàng Bách 04/06/2017 x Tổ 20 - Phú Ân Thiều Quang Thanh Trần Thị Đảm Thiều Quang Ân 0903006056    
3 Hồ Ngọc Minh Châu 04/09/2017 x Tổ 15 - Phú Ân Hồ Thanh Sang Đinh Thị Cẩm Hồng Nguyễn Thị Ba 0898664735    
4 Nguyễn Hồng Ngọc Hân 04/02/2017 x Tổ 17 - Phú Ân Nguyễn Thanh Hùng Nguyễn Thị Phương Hồng Nguyễn Thị Phương Hồng 937523200    
5 Bùi Quốc Khải 29/04/2017   Tổ 05 - Phú Ân Bùi Trấn Vũ Nguyễn Thị Thuỳ Quyên Bùi Văn Út 0792538542    
6 Võ Quang Khải 08/12/2017   Tổ 18 - Phú Ân Võ Văn Dũng Mai Thị Thông Võ Văn Dũng 938681944    
7 Bùi Diễm My 02/10/2017 x Tổ 14 - Phú Ân Bùi Vĩnh Phước Đặng Thị Kiểu Đặng Thị Kiểu 941737907    
8 Nguyễn Thành Nam 17/07/2017   Tổ 5 - Phú Ân Nguyễn Thanh Việt Bùi Thị Mỹ Linh Bùi Thị Mỹ Linh 968527554    
9 Tô Thị Kim Ngọc 11/10/2017 x Tổ 14 - Phú Ân Tô Hùng Cường Nguyễn Thị Lưu Luyến Tô Hùng Cường 979301576    
10 Bùi Trọng Nhân 16/06/2017   Tổ 01 - Phú Ân Bùi  Quốc Làm Lê Thị Thu Nga Bùi  Quốc Làm 932064387    
11 Nguyễn Thị Yến Nhi 04/01/2017 x Tổ 19 - Phú Ân Nguyễn Thế Hoà Nguyễn Thị Kiều Nguyễn Thế Hoà 903433469    
12 Hồ Trọng Phúc 16/07/2017   Tổ 15 - Phú Ân Hồ Thanh Tùng Trần Cẩm Nhung NguyỄn Thị Ba 0342285604    
13 Nguyễn Duy Phương 17/04/2017   Tổ 10 - Phú Ân Nguyễn Hữu Duy Nguyễn Thị Hồng Duyên Nguyễn Hữu Dưỡng 934163037    
14 Phan Châu Ngọc Quỳnh 18/11/2017 x Tổ 20 - Phú Ân Phan Châu Trân Phạm Thị Thảo Phan Châu Trân 917472968    
15 Nguyễn Trọng Thắng 27/08/2017   Tồ 16 - Phú Ân Nguyễn Trọng Thuật Nguyễn Thị Phương Hiếu Phan Thị Tư 0909415275    
16 Huỳnh Vũ Quốc Thắng 28/01/2017   Tổ 13 - Phú Ân Huỳnh Vũ Minh Hùng Nguyễn Thị Thu Xuân Huỳnh Vũ Minh Hùng 0799742445    
17 Nguyễn Thanh Thông 29/07/2017   Tổ 19 - Phú Ân Nguyễn Thanh Điệp Nguyễn Thị Phấn Nguyễn Văn Huệ 937597718    
18 Nguyễn Lữ Minh Thư 05/12/2017 x Tổ 06 - Phú Ân Nguyễn Văn Chí Lữ Thị Kim Nhan Lữ Thị Kim Nhan 385188596    
19 Võ Ngọc Lan Thư 14/04/2017 x Tổ 02 - Phú Ân Võ Phi Long Ngô Thị Kim Mau Võ Phi Long 0918344374    
20 Nguyễn Huỳnh Mỹ Thy 03/02/2017 x Tổ 19 - Phú Ân Nguyễn Minh Toàn Huỳnh Kim Loan Nguyễn Thị Thu Hồng 0798991325    
21 Hồ Minh Tiến 04/01/2017   Tổ 15 - Phú Ân Hồ Văn Tâm Lê Thị Thanh Kiều Hồ Văn Tâm 0934931338    
22 Võ Nguyễn Thủy Tiên 25/12/2017 x Tổ 08 - Phú Ân Võ Văn Bé Tư Nguyễn Thị Ngọc Mai Võ Văn Bé Tư 0329585442    
23 Nguyễn Anh Tuấn 13/12/2017   Tổ 17 - Phú Ân Nguyễn Văn La Trương Bội Ngọc Trương Tấn Bửu 0933571268    
24 Nguyễn Hoàng Minh Khang 10/01/2017   Tổ 6 - Phú Ân Nguyễn Văn Chính Thái Thị Kim Trinh Nguyễn Minh Luân 0363140616    
25 Phan Thái Bảo 20/12/2017   Tổ 18 - Phú Ân Phan Bảo Quốc Phạm Thị Mỹ Vinh Phan Hữu Võ 969563077    
26 Trần Minh Khang 26/12/2017   Tổ 19 - Phú Ân Trần Thanh Phú Nguyễn Thị Ngọc Quyền Trần Văn Vàng 373380722    
27 Lê Thị Bích Trâm 09/02/2017   Tổ 4 - Phú Ân Lê Minh Vương Huỳnh Thị Hoàng Thanh Lê Minh Vương 344919948    
28 Võ Thành Tâm 03/01/2017   Tổ 14 - Phú Ân Võ Thiên Khiêm Võ Thị Ngọc Tú Võ Thiên Khiêm 792259744    
29 Thiều Quang Đăng 21/11/2017   Tổ 20 - Phú Ân Thiều Quang Toán Bùi Thị Tuyết Vân Thiều Quang Toán 909304701    
30 Nguyễn Thành Lộc 02/05/2017   Tổ 12 -Phú Ân Nguyễn Phi Khanh Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nguyễn Phi Khanh 937684745    
31 Nguyễn Phan Ngọc Hưng 12/01/2017   Tổ 9 - Phú Ân Nguyễn Văn Theo Phan Thị Kim Phúc Phan Thị Kim Phúc 378889943    
32 Thiều Lê Huyền Trân 22/12/2017 x Tổ 20 - Phú Ân Thiều Quang Phương Lê Thi Thanh Hằng Trương Tấn Bửu 0948799928    
33 Thiều Quang Vinh 31/03/2017   Tổ 20 - Phú Ân Thiều Quang Tuấn Nguyễn Thị Kim Yến Thiều Quang Mi 36990386    
34 Nguyễn Bảo Đăng 07/03/2017   Tổ 07 - Phú Ân Nguyễn Bảo Quốc Phan Kim Ngân Nguyễn Bảo Quốc 333252374    
35 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 28/08/2017   Tổ 13 - Phú Ân Nguyễn Thanh Quang Trương Thị Thanh Nga Nguyễn Văn Thanh Vân 938233115    
36 Trương Chí Thiện 08/08/2017   Tổ 7-Phú Ân Trương Văn Hải Trần Thị Tuyết Mai Trương Văn Lớn 0788502873    
37 Ng Lê Ngân Kim Giàu 21/8/2017 x Tổ 17-Phú Ân Nguyễn Văn Sáng Lê Kim Nguyên Trần Thị Tốt 908111611    
38 Thiều Nguyễn Băng Tâm 07/12/2017 x Tổ 18 - Phú Ân Thiều Quang Sáng Nguyễn Thị Trinh Thiều Quang Sáng 793702732    
39 Trương Ngọc Khánh Vy 27/05/2017 x Tổ 17 - Phú Ân Trương Thanh Bình Bùi Thị Kim Phượng Trương Thanh Bình 937902218    
40 Hoàng Đức Phú 11/02/2017   Tổ 9 - Phú Ân Hoàng Văn Thành Lê Thị Long Hoàng Văn Thành 356778387    
41 Võ Ngọc Bảo Ngân 24/3/2017   Tổ 9 - Phú Ân Võ Thái Bảo Võ Thị Ánh Diện Võ Văn Hoàng 911675787    
42 Bùi Lê Minh Huy 11/10/2017   Tổ 7 - Phú Ân Lê Thị Cẩm Vân BÙI Văn Tuân Lê Văn Chà 938385373    
43 Trương Huỳnh Lam 02/12/2017   Tổ 17 - Phú Ân Phạm Thị Ngọc Loan Trương Tấn Nghĩa Phạm Thị Ngọc Loan 971718416