Trường Mẫu giáo Phước Lý

DANH SÁCH TRẺ 2018 (PL) VÀO TRƯỜNG MGPL

ỦY BAN NHÂN DÂN          
XÃ PHƯỚC LÝ          
BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC              
  ẤP: PHƯỚC LÝ     DANH SÁCH RA LỚP TRẺ SINH NĂM 2018 ẤP PHƯỚC LÝ  
       
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nữ Họ và tên cha Họ và tên  mẹ Họ tên chủ hộ Địa chỉ cư trú (số nhà, đường phố) Số điện thoại
1 Nguyễn Trần Khánh An 16/03/2018 x Nguyễn Hữu Phước Trần Thị Trúc Linh Trần Văn Chính Tổ 8 - Phước Lý 0966907756
2 Đoàn Lê Phước Duyên 24/06/2018 x Đoàn Minh Mẫn Lê Phước Duy Nguyễn Thị Nhường Tổ 18 - Phước Lý 0935277025
3 Đoàn Gia Huy 08/06/2018   Đoàn Văn Lợi Lê Thị Cẩm Thu Cao Thị Phụng Tổ 13 - Phước Lý 0785853625
4 Lại Hoàng Phúc Duy 22/05/2018   Lại Hoàng Nam Huỳnh Thị Mỹ Phượng Lại Văn Tịnh Tổ 13 - Phước Lý 0399732270
5 Lê Gia Bảo 23/02/2018   Lê Thái Yên Chu Thị Mão Lê Thái Yên Tổ 13 - Phước Lý 0333910400
6 Lý Thị Ngọc Trinh 06/01/2018 x   Lý Thị Ngọc Thúy Trần Thị Út Tổ 8 - Phước Lý 0948078307
7 Nguyễn Hoàng Phát 20/02/2018   Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thị Ánh Nhung Nguyễn Văn Đê Tổ 15 - Phước Lý 0941835738
8 Quách Thành Phú 18/01/2018   Quách Đăng Khuyên Phan Thị Kim Duyên Phan Thị Kim Duyên Tổ 11 - Phước Lý 0358623661
9 Nguyễn Duy Khôi 24/06/2018   Nguyễn Thanh Huy Nguyễn Thị Hồng Thắm Nguyễn Thị Thu Thủy Tổ 14 -Phước Lý 0939401868
10 Đoàn Võ Minh Trường 26/11/2018   Đoàn Trung Dũng Võ Thị thùy Dương Đoàn Trung Dũng Tổ 18 - Phước Lý 0777947581
11 Lê Gia  Huy 21/02/2018   Lê Văn Thái Ngọc Nguyễn Thị Hồng Trang Nguyễn Thành Phát Tổ 1 - Phước Lý 0969147790
12 Phạm Lê Gia Hưng 08/09/2018   Phạm Xuân Lộc Lê Thị Kim Cúc Ngô Thị Tám Tổ 12 - Phước Lý 0964215837
13 Ngô Trần Bảo Trâm 11/04/2018 x Ngô Trần Hoài Bảo Lê Thị Thùy Dương Ngô Văn Tư Tổ 9 - Phước Lý 0795071653
14 Dương Gia Hân 01/09/2018 x Dương Duy Linh Phạm Thị Hương Phạm Thị Hương Tổ 17 - Phước Lý 0989785102
15 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 05/01/2018 x Nguyễn Ái Việt Lưu Thị Lim Huệ   Tổ 18 - Phước Lý 903127576
16 Danh Anh Khôi 23/06/2018   Danh Có Phùng Thị Kim Tuyến Nguyễn Thị Tư Tổ 06 - Phước Lý 343250920