Trường Mẫu giáo Phước Lý

DANH SÁCH TRẺ 2017 (PT) VÀO TRƯỜNG MGPL

  Ấp Phú Thành                
      DANH SÁCH TRẺ 5 TUỔI RA LỚP      
                   
                   
                   
Stt Họ và tên Ngày sinh Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Họ tên chủ hộ Địa chỉ cư trú Ghi chú  
1 Trần Bảo An 11/11/2017   Trần Tấn Sang Nguyễn Thị Thùy Trang Trần Tấn Sang Tổ 7 Phú Thành 0378191051  
2 Đặng Thiên Ân 09/07/2017   Đặng Thị Yến Như Đặng Thị Yến Như Nguyễn Thị Tuyết Tổ  12 Phú Thành 0784020707  
3 Trần Ngọc Lan Anh 18/07/2017 x Phạm Minh Tài Bùi Thị Mỹ Linh Phạm Văn Hóa Tổ 5 Phú Thành 0933792117  
4 Lê Phúc Hưng 19/06/2017   Lê Văn Tất Duy Nguyễn Thị Thùy Linh Lê Phương Dung Tổ7  Phú Thành 0937547911  
5 Phạm Huy Khánh 11/08/2017   Phạm Minh Hoàng Bùi Kim Liên Phạm Văn Mười Tổ 15 Phú Thành 0335110629  
6 Hồ Hoàng Long 14/03/2017   hồ tấn tài Phan Thị Lan Châu Lê Thị Mỹ Lan Tổ 11 Phú Thành 0355913494  
7 Đặng Huỳnh Xuân Mai 15/04/2017 x Đặng Đình Luân Huỳnh Thị hồng Đặng Đình Luân Tổ 12 Phú Thành 0939455730  
8 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/09/2017 x NguyễnTấn Tài Nguyễn Huỳnh Kim Diễm Võ Thị Hội Tổ 2  Phú Thành 0392024515  
9 Trương Minh Trí 16/07/2017   Dương minh CẢNH Nguyễn Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Ngọc Linh Tổ10  Phú Thành 03485087802  
10 Phạm Phúc Vỹ 06/01/2017   Phạm Phúc Vỹ Đinh Thị Tuyết Linh Đinh Sỹ Lê Tổ 17  Phú Thành 0906925150  
11 Nguyễn Ngọc Hải Yến 11/09/2017 x Ng Quang Linh Vũ Trần Thị Cẩm Vân Nguyễn Văn Phiên Tổ 15 Phú Thành 0937389922  
12 Phan Minh Hiếu Đạt  03/11/2017   Phan Minh Vũ Đinh Thị Gấm Phan Văn Em Tổ 11 Phú Thành    
13 Ngô Minh Đạt 01/05/2017   Ngô Kim Lợi   Ngô Kim Lợi Tổ 15 Phú Thành 0932584783  
14 Huỳnh Bảo Nghi 11/08/2017 x Huỳnh Lê Ngọc Nguyễn Thị Thu Hồng Huỳnh Lê Ngọc Tổ 16 Phú Thành 0839106586  
15 Võ Huỳnh Bảo An 13/08/2017   Võ Quốc Bảo Huỳnh Mỹ Hoa Võ Thị Lý Tổ 15 Phú Thành 0901633564  
16 Nguyễn Minh Nhật 17/12/2017   Nguyễn Mạnh Tuấn Nguyễn Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Hồng Nhung Tổ 11  Phú Thành 0972280493  
17 Đặng Tấn Đạt 23/08/2017   Đặng Tấn Phát Nguyễn Thị Bích Truyền Đặng Đình thảo Tổ 11  Phú Thành 038404583  
18 Nguyễn Ngọc Giàu 19/06/2017 x Nguyễn Minh Tú Lại Thị Thùy Trang Lại Thị Thùy Trang Tổ 17 Phú Thành 0938449835  
19 Đặng Thị Phương Thùy 29/12/2017 x Đặng Quốc Thái Nguyễn Thị Bích Vân Đặng Quốc Thái Tổ 13 Phú Thành 0903807744