Trường Mẫu giáo Phước Lý

DANH SÁCH TRẺ 2017 (PL) VÀO TRƯỜNG MGPL

 
ỦY BAN NHÂN DÂN          
XÃ PHƯỚC LÝ          
BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC              
  ẤP: PHƯỚC LÝ   DANH SÁCH TRẺ SN 2017 RA LỚP ẤP PHƯỚC LÝ    
       
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nữ Họ và tên cha Họ và tên  mẹ Họ tên chủ hộ Địa chỉ cư trú (số nhà, đường phố) Số điện thoại
1 Nguyễn Sĩ Quý 10/11/2017 x Nguyễn Thanh Sang Huỳnh Thị Thu Hồng Nguyễn Văn Châu Tổ 14 - Phước Lý 0705106073
2 Lại Hoàng Minh Hào 04/10/2017   Lại Văn Tốt Trần Thị Kim Lợi Lại Văn Tốt Tổ 11 - Phước Lý 0937651517
3 Lương Đăng Khoa 17/03/2017     Lương Kim Nga Nguyễn Thị Giàu Tổ 10 - Phước Lý 0777117311
4 Lê Quốc Hưng 09/10/2017   Lê Quốc Thanh Phan Thị Mỹ Duyên Nguyễn Thị Đẹp Tổ 03 - Phước Lý 0933606052
5 Lê Thị Ngọc Bích 04/03/2017 x Lê Trí  Dũng Lê Thị Thu Liễu Lê Trí  Dũng Tổ 8 - Phước Lý 0902323488
6 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 14/11/2017 x Nguyễn Hoàng Duy Nguyễn Thị Lệ Quyên Nguyễn Hoàng Duy Tổ 15 - Phước Lý 0936250032
7 Nguyễn Lê Trâm Anh 27/10/2017 x Nguyễn Ngọc Hàng Lê Thị Mười Nguyễn Phi Hảo Tổ 9 - Phước Lý 0354791855
8 Lê Minh Tâm 27/12/2017 x Lê Đức Hiền Phan Thị Minh Tuyền Lê Văn Huỳnh Tổ 5 - Phước Lý 0394742656
9 Nguyễn Hoàng Phương Lâm 02/09/2017   Nguyễn Hoàng Công Nguyễn Thị Phương Ngô Thị Thanh Tổ 14 - Phước Lý 0937211197
10 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 08/04/2017   Nguyễn Thanh Trúc Nguyễn Thị Kim Chi Nguyễn Văn Sang Tổ 6 - Phước Lý 0343670092
11 Lý Thị Diễm My 02/10/2017   Lý Văn Qui Trần Thị Thúy Vy Lý Văn Qui Tổ 16 - Phước Lý 0865500841
12 Lương Minh Khang 15/10/2017   Lương Minh Quân Võ Thị Hồng Phượng Phạm Thị Ánh Hồng Tổ 11 - Phước Lý 0938314198
13 Trần Khả Hân 14/05/2017 x Trần Hoàng Khải Nguyễn Thị Kim Truyền Đinh Ngọc Minh  Tổ 02 - Phước Lý 0979782543
14 Ngô Trần Nhã My 17/05/2017 x Ngô Trung Kiên Trần Thị Thu Nguyệt Ngô Văn Cư Tổ 9 - Phước Lý 0766542930
15 Nguyễn Ngọc Xuân Thư 22/04/2017 x Nguyễn Minh Tâm Ngô Thị Thu Thảo Ngô Thị Thu Thảo Tổ 9 - Phước Lý 0938863825
16 Nguyễn Phương Thùy Dương 31/05/2017 x Nguyễn Thiện Đông Lý Thị Kim Hương Lý Văn Quang Tổ 16 - Phước Lý 0915697659
17 Phạm Lê Diệu Anh 19/05/2017 x Pham Minh Chánh Lê Thị Thanh Tiền Phan Thị Hai Tổ 4 - Phước Lý 0779909391
18 Nguyễn Ngọc Tường Vy 02/09/2017 x Nguyễn Hồng Nho Hứu Thị Hải Võ Thị Nhỏ Tổ 15 -Phước Lý 0933063931
19 Trần Trọng Phúc 22/06/2017     Trần Thị Kim Ngọc Trần Văn Liên Tổ 16 - Phước Lý 0901490624
20 Hà Lê Trà My 02/10/2017 x Hà Hồng Sơn Lê Thị Ngọc Hiền Thiều Thị Kiều Tổ 14 - Phước Lý 0702559547
21 Huỳnh Hữu Hiếu 19/05/2017   Huỳnh Hữu Khanh Nguyễn Ngọc Huyền Trang Võ Thị Thắm Tổ 14 - Phước Lý 0707703286
22 Mai Thị Ngọc Tiền 31/07/2017 x   Mai Thị Phi Nhung Mai văn Cư Tổ 12 - Phước Lý 0792991704