Trường Mẫu giáo Phước Lý

DANH SÁCH TRẺ 2018 (PT) VÀO TRƯỜNG MGPL

ỦY BAN NHÂN DÂN        
XÃ PHƯỚC LÝ        
BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC                
    DANH SÁCH TRẺ SN 2018 RA LỚP ẤP PHÚ THÀNH    
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nữ Địa chỉ cư trú (số nhà, đường phố) Họ và tên cha Họ và tên mẹ Họ tên chủ hộ SỐ ĐT Ghi chú
1 Nguyễn Đặng Duy Khang 03/01/2018   Tổ 4 - Phú Thành Nguyễn Văn Hậu Đặng Nguyễn Hồng Liên Đặng Nguyễn Hồng Liên 563862292  
2 Nguyễn Văn Lộc 23/12/2018   Tổ 17- Phú Thành Nguyễn Minh Tài Nguyễn Thị Cẩm Nhung Trần Thị Thu Thảo 792990791  
3 Lê Nguyễn Mai Vàng 14/01/2018 x Tổ 15- Phú Thành Lê Quang Thanh Bình Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương 372236578  
4 Nguyễn Phan Thanh Phúc 07/12/2018   Tổ 1- Phú Thành Nguyễn Thanh Bình Phan Thị Kim Lan Nguyễn Thanh Bình 987240441  
5 Danh Võ Anh Khôi 04/11/2018   Tổ 15- Phú Thành Danh Thừa Võ Thị Kim Phượng Danh Thừa 336399087  
6 Bùi Ngọc Gia Hân 09/03/2018 x Tổ 16- Phú Thành Bùi Phan Duy Thái Nguyễn Thị Kim Thơ Bùi Văn Tùng 905046242  
7 Trần Minh Hào 21/08/2018   Tổ 16- Phú Thành Trần Ngọc Minh Bùi Thị Huỳnh Mai Bùi Thị Huỳnh Mai 908153624  
8 Nguyễn Tùng Lâm 14/11/2018   Tổ 5- Phú Thành Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Thị Hải Huế Nguyễn Văn Hiếu 968072167  
9 Nguyễn Minh Khôi 18/04/2018   Phú Thành Nguyễn Chí Hiếu Huỳnh Thị Thuỳ Dương Nguyễn Chí Hiếu 769833790  
10 Lê Đặng Khánh Ngọc 26/06/2018 x số nhà 18- Phú Thành Lê Minh Trí Lê Đặng Kiều Oanh Lê Đặng Kiều Oanh 397616246  
11 Lê Hồ Hoàng Gia Phú 17/06/2018   Tổ 3- Phú Thành Lê Minh Tài Hồ Thị Hoài Thanh Lê Thị Oanh 962382545  
12 Nguyễn Bảo Khang 07/11/2018   Tổ 16- Phú Thành   Nguyễn Thị Mỹ Phụng Đinh Thị Lệ Hằng 961096518  
13 Ngô Ngọc Yến Thư 24/07/2018 x Tổ 5- Phú Thành Ngô Quốc Thái Nguyễn Thị Trang Ngô Quốc Thái 344709724  
14 Đặng Nguyễn Quốc Thái 24/05/2018   Tổ 3- Phú Thành Đặng Minh Hải Nguyễn Thị Hồng Thuý Nguyễn Thị Hồng Thuý 909013586  
15 Nguyễn Thị Minh Anh 25/12/2018 x Tổ 15- Phú Thành Nguyễn Minh Tâm Huỳnh Thị Phương Nguyễn Minh Thảo 907510068  
16 Nguyễn Đặng Tâm Nhã 28/04/2018 x Tổ 6- Phú Thành Nguyễn Văn Nguyên Đặng Thị Phương Lam Đặng Thị Phương Lam 918246500  
17 Phan Trọng Nhân 07/05/2018   Tổ 12- Phú Thành Phan Hồng Khâm Phan Thị Kim Nhạn Phan Hồng Khâm 336399141  
18 Nguyễn Trọng Phúc 23/10/2018   Tổ 16- Phú Thành Nguyễn Quốc Đạt Lê Thị Phương Nguyễn Thành Nghi 375223315  
19 Lê Ngọc Thảo Tiên 24/11/2018 x Tổ 10- Phú Thành Lê Thanh Vũ Nguyễn Thị Ngọc Thảo   364289666  
20 Trương Tuyết Ngân 03/09/2018 x Tổ 14- Phú Thành Trương Quốc Cường Đặng Thanh Truyền Đặng Hồng Phước 932121132  
21 Vũ Thành Nhân 28/12/2018 x TTổ 5- Phú Thành Vũ Ngọc Hùng Trần Mỹ Hằng   907193384