Trường Mẫu giáo Phước Lý

Giáo dục lễ giáoLễ Phép Khi Khách Đến Nhà


Qúy phụ huynh vui lòng bấm vào đường link https://youtu.be/lQX0gHhpTto để truy cập video : "Lễ phép khi khách đến nhà" do các cô Trường Mẫu giáo Phước Lý thực hiện. Tạo các hoạt động tương tác với bé trong thời gian bé chưa đến trường.