Trường Mẫu giáo Phước Lý

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CẦN GIUỘC
  TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Phước Lý, ngày 01   tháng  9  năm  2021
 
 
THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai biễu mẫu theo thông tư 36/TT/BGD-ĐT Trường MG Phước Lý  năm học 2021-2022
Đợt 1
 
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân;
Nay trường MG Phước Lý thông báo chính thức niêm yết bản Thông báo công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế của trường, về cơ sở vật chất, thông tin chất lượng đội ngũ và tài chính hiện tại của trường tại Bản thông tin của trường trong 01 tháng.
-Địa điểm niêm yết : tại bảng thông báo của Trường Mẫu giáo Phước.
-Thời gian niêm yết : từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 01/10/2021.
-Trong thời gian niêm yết bản kê khai tài sản của các thành viên thuộc trường MG Phước Lý năm 2021 , cá nhân, tổ chức có kiến nghị phản ánh liên quan đến tài sản, thu nhập của các thành viên nêu trên, đề nghị gửi ý kiến thông qua những hình thức sau:
+ Thông qua địa chỉ hộp thư góp ý của đơn vị trường.
+ Thông qua địa chỉ mail trường .
+ Liên hệ trực tiếp Hiệu trưởng hoặc chủ tịch công đoàn trường.
                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                    
                                                                                                        Nguyễn Thị Kim Loan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
 
BIÊN BẢN
 Về việc niêm yết công khai biễu mẫu theo thông tư 36/TT/BGD-ĐT Trường MG Phước Lý  năm học 2021-2022
                                                             Đợt 1
                                          
 
          Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 01/09/2021, tại văn phòng trường MG Phước Lý  với hình thức trực tyến có mặt của 20/20 cán bộ, viên chức trường MG Phước Phước Lý 
            Bà Nguyễn Thị Kim Loan –Hiệu trưởng trường MG Phước Lý  thông báo với toàn thể cán bộ, viên chức trong trường việc hôm nay chính thức niêm yết bản Thông báo công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế của trường, về cơ sở vật chất, thông tin chất lượng đội ngũ và tài chính hiện tại của trường tại Bản thông tin của trường trong 01 tháng ( 10/9/2021 đến 01/10/2021 );
            Trong thời gian này, Cán bộ viên chức trường và cá nhân, tổ chức có ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý về tính chất chính xác của các mẫu công khai nêu trên gởi phản ánh thông qua hộp thư góp ý của trường hoặc tại địa chỉ Email: c0phuoclycg.longan@moet.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp hiệu Trưởng  trường. Và trước sự chứng kiến của toàn thể CBCC trường, Bà Nguyễn Thị Kim Loan  tiến hành niêm yết các mẫu công khai đầu năm 2021 như sau:
Cam kết chất lượng giáo dục của trường.
Chất lượng thực tế của trường năm học 2021-2022.
Cơ sở vật chất hiện có của trường.
Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên
Tình hình sử dụng ngân sách của năm đến thời điểm công khai.
Việc niêm yết kết thúc lúc 8h 30 giờ cùng ngày.
 
       CHỦ TRÌ                       Thư ký                                 Đại diện CBCC
                                                              
         
 
 
Nguyễn Thị Kim Loan               Võ Thị Kim Liên                     Nguyễn Thị Ngọc Linh
 
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan