Trường Mẫu giáo Phước Lý

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2023-2024

 
        DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỒI 1 - NĂM HỌC 2023-2024  
Lớp : Chồi 1- Điểm : Phú Ân            
Giáo viên: Phan Thị Mộng Tuyền            
                 
TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Họ tên chủ hộ Địa chỉ cư trú
(Số nhà, đường, phố)
Ghi chú (SĐT)
1 Lê Minh Đạt 20/05/2019   Lê Văn An Lê Thị Thanh Trang Lê Văn Bờ Tổ 3, Vĩnh Phước 081***679
2 Trần Hoàng Khả Trân 27/06/2019 x Trần Văn Thương Trần Thị Thuý Kiều Trần Minh Huy Tổ 2, Vĩnh Phước 093***245
3 Đoàn Bạch Quốc Thái 12/10/2019   Đoàn Trung Tính Bạch Thị Thuỳ Dung Đoàn Văn Đáng Tổ 12, Vĩnh Phước 079***637
4 Nguyễn Thị Thảo Nhi 08/12/2019 x   Nguyễn T Phương Thảo Nguyễn Văn Châu Tổ  , Vĩnh phước 093***530
5 Nguyễn Thị Kim Ngọc 17/05/2019 x Nguyễn Hữu Nhường Lại Thị Thu Thuỷ Lại Tấn Đạt Tổ 12, Vĩnh Phước 097***240
6 Phạm Ngọc An Nhiên 01/07/2019 x Phạm Minh Trường Nguyễn T Thuý Lan Nguyễn Văn Thái Tổ 2, Vĩnh Phước 093***790
7 Huỳnh Công Hậu 26/06/2019   Huỳnh Phước Công Lê Thị Màu Huỳnh Phước công Tổ 13, Vĩnh Phước 033***531
8 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 19/09/2019 x Huỳnh Thanh Vũ Võ Thị Thu Hà Huỳnh Văn Em Tổ 11, Vĩnh Phước 097***279
9 Trần Minh  Triết 04/10/2019   Trần Phước Tài Nguyễn Bùi Tuyết Loan Trần Minh Hoàng Tổ    , Vĩnh Phước 093***973
10 Đoàn Lê Tuấn Anh 07/08/2019   Đoàn Ngọc Điền Đoàn Ngọc Điền Đoàn Ngọc Điền Tổ  3-  Phước Lý 090***207
11 Võ Hồng Hà 24/11/2019 x Võ Minh Tuấn Võ Minh Tuấn Võ Minh Tuấn Tổ 8-  Phước Lý 093***160
12 Nguyễn Hoàng Gia Hân 09/02/2019 X Phan Thị Hồng Nhiêu Phan Thị Hồng Nhiêu Phan Thị Hồng Nhiêu Tổ 13 -  Phước Lý 090***878
13 Phạm Ngọc Huỳnh Hương 13/01/2019 x Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thu Thảo Tổ 1  -  Phước Lý 090***302
14 Huỳnh Minh Khang 10/01/2019   Huỳnh Duy Tân Huỳnh Duy Tân Huỳnh Duy Tân Tổ 6  -  Phước Lý 096***864
15 Nguyễn Duy Khoa 14/09/2019   Nguyễn Thanh Huy Nguyễn Thanh Huy Nguyễn Thanh Huy Tổ 14 -  Phước Lý 094***168
16 Trần Thị Huỳnh Như 04/03/2019 x Trần Hoàng Phong Trần Hoàng Phong Trần Hoàng Phong Tổ 16 -  Phước Lý 036***446
17 Lê Minh  Nhật 03/07/2019   Phạm Thị Minh Tuyền Phạm Thị Minh Tuyền Phạm Thị Minh Tuyền Tổ  5 -  Phước Lý 039***656
18 Nguyễn Thị Kim Phượng 07/01/2019 x Nguyễn Phúc Hạnh Nguyễn Phúc Hạnh Nguyễn Phúc Hạnh Tổ  2 -  Phước Lý 093***492
19 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 12/06/2019 x Nguyễn Gia Phú Nguyễn Gia Phú Nguyễn Gia Phú Tổ  7 -  Phước Lý 093***919
20 Nguyễn Minh Thuận 24/08/2019   Nguyễn Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Thúy Hằng Tổ  12 -  Phước Lý 093***955
21 Huỳnh Ngọc Uyên 10/01/2019 x Huỳnh Duy Tân Huỳnh Duy Tân Huỳnh Duy Tân Tổ  6 -  Phước Lý 096***864
22 Châu Hoàng Trí Thuận 14/10/2019   Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Thanh Tổ 13-  Phước Lý 038***994
23 Đào Thanh  Ngọc 31/10/2019 x Đào Văn Thẩm Đào Văn Thẩm Đào Văn Thẩm Tổ 4 -  Phước Lý 091***978
24 Nguyễn Hoàng  Khang 05/09/2019   Ngô Văn Thanh Ngô Văn Thanh Ngô Văn Thanh Tổ 10 -  Phước Lý 089***585
25 Nguyễn Trọng  Đạt 09/08/2019   Nguyễn Thanh Điền Nguyễn Thanh Điền Nguyễn Thanh Điền Tổ 9 -  Phước Lý 090***690
26 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 14/05/2019 x Nguyễn Hữu Nam Nguyễn Hữu Nam Nguyễn Hữu Nam Tổ  7 -  Phước Lý 038***112
27 Trần Diệp Yến Vy 08/02/2019 x Trần Văn Diệp Võ Văn Thanh Hường Võ Văn Thanh Hường Tổ 8- Phú Thành 094***080
28 Đặng Trung  Nghĩa 01/04/2019   Đặng Trung Kiên Đặng Phước Cường Đặng Phước Cường Tổ 13- Phú Thành 093***983
29 Hồ Ngọc Quỳnh  Ngân 08/09/2019 x Trịnh Thị Lan Chi Hồ Văn Bạch Hồ Văn Bạch Tổ 15- Phú Thành 098***479
30 Phan Thành Lợi 29/08/2019   Hứa Thị Lệ Quân Thiều Thị Năm Thiều Thị Năm Tổ 12- Phú Thành 097***393
31 Nguyễn Ngọc Trúc  Vy 04/04/2019 x Đặng Thùy Trang Đặng Minh Tuấn Đặng Minh Tuấn Tổ 12- Phú Thành 039***131
32 Lê Ngọc Diệp Thảo 15/6/2019 x Thiều Thị Ngọc Triệu Lê Hoài Nam Lê Hoài Nam T  - Phú Ân 077***675
                 
  TS: 32/18         HIỆU TRƯỞNG  
                 
                 
                 
            Mai Thị Thanh Vân  

Lớp Chồi 2 :
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP CHỒI 2 - NĂM HỌC 2023-2024
Lớp : Chồi 2- Điểm : Phú Ân            
Giáo viên: Hồ Thị Mỹ Viện            
                Phan Thị Quyên Quyên        
                 
TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Họ tên chủ hộ Địa chỉ cư trú
(Số nhà, đường, phố)
Ghi chú (SĐT)
1 Nguyễn Võ Phúc Khang 10/07/2019   Nguyễn Văn Phúc Võ Thị Chúc Ly Nguyễnn Thị Cẫm Vân Tổ 9-  Phú Ân 039***205
2 Huỳnh Lê Bảo Lâm 26/11/2019   Huỳnh Văn Hồng Lê Thị Ngọc Hương Nguyễn Thanh Sang Tổ 11-  Phú Ân 090***087
3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 26/03/2019 x Nguyễn Chí Dũng Trần thị Quí Bình Đoàn Thị Phụng Tổ 23-  Phú Ân 076***079
4 Nguyễn Đăng Quang 24/07/2019   Nguyễn Văn Thương Nguyễn Thị Mến Nguyễn Văn Thương Tổ 19-  Phú Ân 077***920
5 Phạm Hữu  Thiện 27/11/2019   Phạm Hoàng Dũng Võ Thị Ngọc Yến Phạm Minh Sang Tổ 23-  Phú Ân 038***566
6 Đặng Huỳnh Hoàng  Thịnh 30/11/2019   Đặng Hữu Hòa Huỳnh Thị Cẩm Lước Đặng Hữu Hòa Tổ 07-  Phú Ân 085***034
7 Nguyễn Mai Ka Thy 27/09/2019 x Nguyễn Minh Thiện Nguyễn Thị Ngọc Tiền Nguyễn Minh Thiện Tổ 07-  Phú Ân 097***611
8 Trần Khánh Thy 13/06/2019 x Trần Minh Thuận Phạm Thị Thanh Mai Phạm Thị Thanh Mai Tổ 22-  Phú Ân 093***839
9 Trịnh Võ Bão Trâm 23/07/2019 x Trịnh thanh Tòng Võ Thị Hồng Loan Võ Văn Thu Tổ 17-  Phú Ân 093***169
10 Nguyễn Ngọc Bảo Trúc 05/11/2019 x Nguyễn Đức Minh Nguyễn Thị Thu Xuân Nguyễn Thị Hồng Tổ 06-  Phú Ân 090***786
11 Thiều Lê Anh Tuấn 13/08/2019   Thiều Quang Phương Lê Thị Thanh hằng Thiều Quang Phương Tổ 20-  Phú Ân 094***928
12 Bùi Kim Tính 28/01/2019   Bùi Kim Qui Nguyễn thị Thanh Trúc Bùi Kim Qui Tổ 21-  Phú Ân 096***928
13 Châu Phi  Long 22/12/2019   Châu Long Phi Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Thùy Trang Tổ 22-  Phú Ân 093***652
14 Nguyễn Ngọc Diệu  Mi 28/06/2019 x Nguyễn Phú Phúc Nguyễn Thị Nga  Nguyễn Phú Phúc Tổ 22-  Phú Ân 096***732
15 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 14/08/2019 x Nguyễn Văn La Trương Ngọc Bội Trương Tấn Bửu Tổ 17-  Phú Ân 093***268
16 Phan Châu Đăng Khôi 12/03/2019   Phan Châu Toàn Phạm Thị Thảo Phan Châu Toàn Tổ 20- Phú Ân 035***853
17 Trần Ngọc Lan  Anh 10/05/2019 x Trần thanh Long Trần Ngọc Linh Ngân Trần Ngọc Linh  Tổ 16- Phú Ân 083***599
18 Võ Hoàng  Yến 29/10/2019 x Võ Hữu Đạt Trương Thị Dạ Diễm Võ Văn Bình Tổ 11- Phú Ân 090***343
19 Võ Nguyễn Gia  Hân 15/03/2019 x Võ Phước Thạnh Nguyễn Thị Thúy An Nguyễn Phương Bình Tổ 7- Phú Ân 038***228
20 Nguyễn Trần Gia Hân 04/11/2019 x Nguyễn Nhật Trường Trần Thúy Ái Nguyễn Văn Cường Phú Ân 093***819
21 Bùi Phúc  Khang 26/01/2019   Bùi Văn Minh Lê Thị Mỹ Duyên Bùi Văn Sáu Tổ 6- Phú Ân 090***609
22 Huỳnh Trần Ngọc Tuấn 08/06/2019   Huỳnh Ngọc Tròn Trần Thị Cúc Huỳnh Ngọc Tròn Tổ 2 - Phú Ân 093***779
23 Võ Ngọc Kim Xuyến 19/11/2019 x Nguyễn Thị Mỹ An Võ Văn Kiệt Võ Văn Kiệt Tổ 3- Phú Thành 081***628
24 Lê Hoàng  Phú 09/04/2019   Trần Thị Ngọc Thanh Huỳnh Thị Khánh Vân Huỳnh Thị Khánh Vân Tổ 10- Phú Thành 079***759
25 Nguyễn Ngọc Thiên  Hương 27/02/2019 x Nguyễn Thị Hồng Hòa Nguyễn Sĩ Tuấn Nguyễn Sĩ Tuấn Tổ 16- Phú Thành 033***320
26 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa 31/07/2019   Nguyễn Thành Nha Nguyễn Thị Út Nguyễn Thị Út Tổ 15- Phú Thành 098***189
27 Nguyễn Trần Gia Phúc 28/04/2019   Hứa Thị Kim Huế Trần Thị Thu Thảo Trần Thị Thu Thảo Tổ 17- Phú Thành 097***459
28 Phạm Phan Minh Khôi 06/01/2019   Phan Thị Ngọc Huyền Phạm Công Minh Phạm Công Minh Tổ 15 - Phú Thành 077***633
29 Nguyễn Ngọc Hồng My 01/12/2019 x Phan Thị Thu Hồng Nguyễn Ngọc Mẫn Nguyễn Ngọc Mẫn Tổ 15- Phú Thành 090***218
30 Nguyễn Quốc  Vũ 25/10/2019   Lê Thị Mười Nguyễn Ngọc Hàng Nguyễn Ngọc Hàng Tổ 15- Phú Thành 096***891
31 Lê Hữu  Lợi 24/03/2019   Phan Thị Trang Đài Lê Thị Oanh Lê Thị Oanh Tổ 13- Phú Thành 094***627
32 Lê Hữu  Lộc 24/03/2019   Phan Thị Trang Đài Lê Thị Oanh Lê Thị Oanh Tổ 13- Phú Thành 094***627
                 
  TS: 32/14              
              HIỆU TRƯỞNG
                 
                 
                 
              Mai Thị Thanh Vân

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÁ 1 - NĂM HỌC 2023-2024
Lớp : Lá 1- Điểm : Phước Lý            
Giáo viên: Huỳnh Thị Thuý Phượng          
                   Thiều Thị Ngọc Trân        
TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Họ tên chủ hộ Địa chỉ cư trú
(Số nhà, đường, phố)
Ghi chú (SĐT)
1 Hồ Ngọc Ánh 14/04/2018 x Hồ Quang Minh Tiến Nguyễn Bảo Thy Phan Thị Bích Tiên Tổ 6, Vĩnh Phước 093***16
2 Trần Võ Minh Duy 06/02/2018   Trần Trung Hoà Võ Thị Ngọc Huyền Trần Quốc Trung Tổ  , Vĩnh Phước 090***47
3 Trần Hồng  Đức 16/03/2018   Trần Thanh Tân Hồ Thị Hồng Trần Quốc Tuấn Tổ 14, Vĩnh Phước 084***39
4 Kiến Ngọc Hân 20/12/2018 x Kiến Trường Sơn Ng T Tuyết Nhung Lâm Thị Hiệp Tổ 8, Vĩnh Phước 091***08
5 Lý Nhã Hân 18/10/2018 x Lý Hồng Tến Trương Thị Út   Tổ  , Vĩnh Phước 035***15
6 Đoàn Ngọc Gia Hân 03/07/2018 x Đoàn Thanh Tùng Hồ Đặng Thuỳ Linh Đoàn Văn Sáu Tổ 8, Vĩnh Phước 090***20
7 Ngô Hoàng Ngọc Hân 13/11/2018 x Ngô Anh Tuấn Hứa Thị Kim Hạnh Ngô Anh Tuấn Tổ 8, Vĩnh Phước 032***69
8 Nguyễn Ngọc Gia Huy 18/10/2018   Nguyễn Ngọc Hảo Nguyễn Thị Màu Nguyễn Thị Màu Tổ 13, Vĩnh Phước 098***42
9 Trần Phước Hưng 22/02/2018   Trần Phước Đức Ng Thị Thanh Thảo Ng Thị Thanh Thảo Tổ 11, Vĩnh Phước 090***04
10 Đỗ Minh  Hoàng 18/04/2018   Đỗ Minh Hoà Mai Thị Diễm Trúc Đỗ Văn Đồng Tổ 8, Vĩnh Phước 037***57
11 Trần Hoàng Khả 10/05/2018   Trần Văn Thương Trần Thị Thuý Kiều Trần Minh Huy Tổ 2, Vĩnh Phước 093***45
12 Lê Huỳnh Hương Lan 23/05/2018 x Lê Quốc Cường Huỳnh Thị Thu Vân Huỳnh Văn Khá Tổ 14, Vĩnh Phước 090***01
13 Nguyễn Tiến Lộc 30/10/2018   Nguyễn Tiến Đạt Trần Thị Bích Kiều Nguyễn Tiến Đạt Tổ 12, Vĩnh Phước 034***74
14 Nguyễn Phước  Lộc 09/02/2018   Nguyễn Phước Hải Phạm Thị Thanh Vy Nguyễn T Ngọc Hà Tổ 1, Vĩnh Phước 078***59
15 Kiều Văn  Lộc 16/02/2018   Kiều Văn Lanh Lê Thị Kim Truyền Kiều Văn Lanh Tổ 12, Vĩnh Phước 093***25
16 Châu Trương Thiên  Lộc 12/08/2018   Châu Thành Tài Trương T Bích Liên Nguyễn T Ngọc Lan Tổ 10, Vĩnh Phước 090***89
17 Trần Võ Yến Linh 07/12/2018 x Trần Minh Nhạt Võ Thị Hoàng Trần Minh Nhạt Tổ 8, Vĩnh Phước 079***34
18 Huỳnh Thị Diễm  My 22/03/2018 x Huỳnh Văn Vân Trần Thị Thu Huỳnh Văn Vân Tổ 4, Vĩnh Phước 079***64
19 Nguyễn Mỹ  Ngọc 12/05/2018 x Trần Trương Tấn Lộc Nguyễn Thị Mai Trần Văn Sơn Tổ 8, Vĩnh Phước 090***21
20 Nguyễn Anh  Quốc 23/11/2018   Nguyễn Anh Vương Thanh T Phia Na Nguyễn Anh Quốc Tổ 14, Vĩnh Phước 093***31
21 Nguyễn Tiến Tài 30/10/2018   Nguyễn Tiến Đạt Trần Thị Bích Kiều Nguyễn Tiến Đạt Tổ 12, Vĩnh Phước 034***74
22 Nguyễn Ngọc Song Thy 02/11/2018 x Nguyễn Anh Tú Trần Thị Trang Nguyễn Anh Tú Tổ 14, Vĩnh Phước 096***76
23 Nguyễn Ngọc Anh Thy 02/11/2018 x Nguyễn Anh Tú Trần Thị Trang Nguyễn Anh Tú Tổ 14, Vĩnh Phước 096***76
24 Đặng Hoàng  Yến 21/01/2018 x Đặng Duy Khánh Ng T Huyền Trâm Nguyễn Thị Thu Tổ 3, Vĩnh Phước 093***44
25 Trần Thế  Khánh 14/03/2018   Lương Thị Thân Lương Thị Thân Lương Thị Thân TT Tổ 16, Phú Thành 033***78
26 Lê Khánh Chi 11/02/2018 x Lê Hoàng Vũ Lê Hoàng Vũ Lê Hoàng Vũ TT Tổ 10, Phước Lý 090***21
27 Lâm Hoàng  Lan 15/02/2018 x Lâm Thị Hoàng Yến Lâm Thị Hoàng Yến Lâm Thị Hoàng Yến TT Tổ 14, Vĩnh Phước 078***98
28 Trần Vũ Minh Phong 24/01/2018   Vũ Thị Lâm Vũ Thị Lâm Vũ Thị Lâm TT Tổ 14, Vĩnh Phước 090***40
29 Phạm Tiến  Đạt 01/01/2018   Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Ngọc TT Tổ 8, Vĩnh Phước 033***32
30 Sơn Hoàng Khang 22/08/2018   Hồ Thị Lặc Hồ Thị Lặc Hồ Thị Lặc TT Tổ 11, Phước Lý 093***85
31 Trần Ngọc Cát Tường 05/06/2018 x Thiều Thị Ngọc Hân Thiều Thị Ngọc Hân Thiều Thị Ngọc Hân TT Tổ 21, Phú Ân 079***19
32 Trần Võ Yến  Thư 20/12/2018 x Trần Như Vui Trần Như Vui Trần Như Vui Tạm trú Phước lý 096***48
33 Lê Hoàng Nhật  Nam 18/06/2018   Bùi Thị Kim Trúc Bùi Thị Kim Trúc Bùi Thị Kim Trúc TT Tổ 5, Phước Lý 093***80
  TC: 33/16              
            HIỆU TRƯỞNG  
                 
                 
                 
            Mai Thị Thanh Vân  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÁ 2 - NĂM HỌC 2023-2024
Lớp : Lá 2- Điểm : Phước Lý            
Giáo viên: Võ Thị Oanh              
                Võ Thị Kim Liên        
TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Họ tên chủ hộ Địa chỉ cư trú
(Số nhà, đường, phố)
Ghi chú (SĐT)
1 Nguyễn Trần Khánh An  16/03/2018 x Nguyễn Tấn Phước Nguyễn Tấn Phước Nguyễn Tấn Phước Tổ 8- Phước Lý 090***157
2 Lê Gia Bảo 23/02/2018   Lê Thái Yên Lê Thái Yên Lê Thái Yên Tổ 20- Phước Lý 038***587
3 Lại Hoàng Phúc Duy 22/05/2018   Lại Văn Tịnh Lại Văn Tịnh Lại Văn Tịnh Tổ 11- Phước Lý 039***270
4 Đoàn Lê Phước Duyên 24/06/2018 x Đoàn Minh Mẫn Nguyễn Thị Nhường Nguyễn Thị Nhường Tổ 18- Phước Lý 093***025
5 Dương Gia Hân 01/09/2018 x Dương Duy Linh Dương Duy Linh Dương Duy Linh Tổ 17- Phước Lý 038***517
6 Phạm Lê Gia Hưng 08/09/2018   Ngô Thị Tám Ngô Thị Tám Ngô Thị Tám Tổ 12- Phước Lý 039***814
7 Lê Gia Huy 21/02/2018   Nguyễn Thành Phát Nguyễn Thành Phát Nguyễn Thành Phát Tổ 1- Phước Lý 096***790
8 Đoàn Gia Huy 08/06/2018   Cao Thị Phụng Cao Thị Phụng Cao Thị Phụng Tổ 13- Phước Lý 078***625
9 Danh Anh  Khôi 23/06/2018   Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Thị Tư Nguyễn Thị Tư Tổ 6- Phước Lý 034***920
10 Nguyễn Duy Khôi 24/06/2018   Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nguyễn Thị Thu Thuỷ Tổ 14- Phước Lý 094***168
11 Lê Ngọc Kim Ngân 08/05/2018 x Ngô Văn Sáu Ngô Văn Sáu Ngô Văn Sáu Tổ 16 - Phước Lý 078***961
12 Nguyễn Hoàng  Phát 20/02/2018   Nguyễn Văn Đê Nguyễn Văn Đê Nguyễn Văn Đê Tổ 15- Phước Lý 094***738
13 Quách Thành Phú  18/01/2018   Quách Đăng Khuyên Quách Đăng Khuyên Quách Đăng Khuyên Tổ 19- Phước Lý 035***664
14 Nguyễn Hải Phụng 25/06/2018   Nguyễn Minh Khải Nguyễn Minh Khải Nguyễn Minh Khải Tổ 3- Phước Lý 096***703
15 Nguyễn Gia  Thịnh 05/08/2018   Nguyễn Quốc Thắng Trần Thị Lệ Trần Thị Lệ Tổ 6 - Phước Lý 077***527
16 Ngô Trần Bảo Trâm 11/04/2018 x Ngô Văn Cư Ngô Văn Cư Ngô Văn Cư Tổ 9- Phước Lý 094***593
17 Lý Thị Ngọc Trinh 06/01/2018 x Trần Thị Út Trần Thị Út Trần Thị Út Tổ 8- Phước Lý 035***428
18 Đoàn Võ Minh Trường 26/11/2018   Đoàn Trung Dũng Đoàn Trung Dũng Đoàn Trung Dũng Tổ 18- Phước Lý 077***581
19 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 01/05/2018 x Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Nghĩa Tổ 18- Phước Lý 090***576
20 Huỳnh Duy  Khang 22/02/2018   Lưu Thị Ngọc Phụng Trần Thị Tám Trần Thị Tám Tổ 9- Phước Lý 097***130
21 Huỳnh Gia  Khang 22/02/2018   Lưu Thị Ngọc Phụng Trần Thị Tám Trần Thị Tám Tổ 9- Phước Lý 097***130
22 Lê Đức Minh 20/02/2018   Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Nga Tổ 6- Phước Lý 076***168
23 Lê Nguyễn Minh  Khải 10/10/2018   Lê Anh Kiệt Lê Anh Kiệt Lê Anh Kiệt Tổ 13- Phước Lý 078***798
24 Nguyễn Đoàn Bảo  Trâm 01/11/2018 x Đoàn Thanh Tuyền Đoàn Văn Vẽ Đoàn Văn Vẽ Tổ 18- Phước Lý 090***084
25 Nguyễn Gia  Thiện 05/09/2018   Nguyễn Quốc Thanh Trần Thị Lệ Trần Thị Lệ Tổ 6- Phước Lý 097***619
26 Lương Kim  Hòa 16/12/2018   Nguyễn Thị Ngọc Nga Lương Kim Hòa Lương Kim Hòa Tổ 14- Phước Lý 079***258
27 Lê Trung Kiên 16/03/2018   Lê Công Văn Lê Công Văn Lê Công Văn Tổ 6- Phước Lý 090***080
28 Vi Anh Minh 03/09/2018   Vi Bích Lan Vi Bích Lan Vi Bích Lan TT Tổ 4, Phú Thành 036***291
29 Võ Nhật Huy 08/01/2018   Võ Kiều Như Võ Kiều Như Võ Kiều Như Tạm trú Phước lý 094***155
30 Nguyễn Thị Bảo  Trân 10/12/2018 x Lý Thị Mỹ Duyên Lý Thị Mỹ Duyên Lý Thị Mỹ Duyên TT Tổ 14, Phước Lý 032***494
31 Võ Khang Gia  Khang 13/03/2018   Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nguyễn Thị Ngọc Quyên Tạm trú Phú Thành 093***716
32 Phạm Vũ Anh  Thư 17/11/2018 x Vũ Trần Ngọc Hạnh Vũ Trần Ngọc Hạnh Vũ Trần Ngọc Hạnh TT Phú Ân 093***791
33 Nguyễn Trần Anh Thư 03/04/2018 x Trần Thị Anh Đào Trần Thị Anh Đào Trần Thị Anh Đào  TT  Phú Ân 093***608
34 Nguyễn Trần Thảo My 18/11/2018 x Trần Thị Tuyết Hồng Nguyễn Vân Nhân Nguyễn Vân Nhân   090***429
  TC: 34/13         HIỆU TRƯỞNG  
                 
                 
                 
            Mai Thị Thanh Vân  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÁ 3 - NĂM HỌC 2023-2024
Lớp : Lá 3- Điểm : Phước Lý            
Giáo viên: Ngô Thị Hạnh Nhân            
                    Lê Thị Cẩm Nhung        
                 
TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Họ tên chủ hộ Địa chỉ cư trú
(Số nhà, đường, phố)
Ghi chú (SĐT)
1 Ngô Minh Ân 15/06/2018   Ngô Ê Ro Trần Thị Kim Dung Trần Văn Tươi Tổ 19- Phú Ân 035***201
2 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 24/01/2018 x Bùi Ngọc Châu Nguyễn Thị Hồng Nhung Bùi Ngọc Châu Tổ 05- Phú Ân 090***769
3 Bùi Ngọc Khánh Băng 10/01/2018   Trần Văn Tới Thiều Thị Lệ Quyên Thiều Thị Lệ Quyên Tổ 19- Phú Ân 093***349
4 Trần Thị Ngọc Giàu 16/02/2018   Đặng Hữu Thạnh Nguyễn Thị Tuyết Nga Đặng Hữu Thạnh Tổ 07- Phú Ân 035***929
5 Trần Tuấn  Hưng 23/06/2018   Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Kim Hoàng Phạm Thị Thu Thuỷ Tổ 10- Phú Ân 097***981
6 Nguyễn Trung Hải 15/05/2018 x Nguyễn Minh Tân Võ Thị Anh Chi Nguyễn Văn Bảy Tổ 11- Phú Ân 079***860
7 Đặng Nguyễn Hoàng  Khải 22/11/2018 x Trần Phúc Hậu Huỳnh Thị Hương Nguyễn Thị Nhiều Tổ 16- Phú Ân 098***809
8 Nguyễn Hoàng Khôi 15/11/2018   Phạm Trần Lộc Trương Hoàng Phúc Lý Phạm Công Báu Tổ 02- Phú Ân 090***019
9 Phan Hồ An Khang 17/08/2018 x Nguyễn Anh Ngọc Hải Nguyễn Thị Kim Phượng Nguyễn Văn Hải Tổ 03- Phú Ân 085***250
10 Nguyễn Thị Hương Kiều 21/07/2018   Thiều Đức Duy Nguyễn Thị Yến Nhi Thiều Quang Thọ Tổ 20- Phú Ân 038***078
11 Trần Ngọc Mỹ Kim 25/03/2018 x Bùi Tấn Phát Nguyễn Thị Thuỳ Tiên Bùi Văn Út Tổ 05- Phú Ân 078***898
12 Phạm Thanh  Lâm 25/02/2018 x Đặng Hữu An Hồ Thị Chăm Đặng Văn Mười Tổ 07- Phú Ân 035***869
13 Nguyễn Mỹ Gia Linh 20/09/2018 x Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nguyễn Ngọc Chấn Tổ 06- Phú Ân 076***579
14 Thiều Quang  Lộc 14/11/2018 x Nguyễn Hoài Thanh Hồ Tuyết Phượng Nguyễn Văn Mười Tổ 23- Phú Ân 093***973
15 Bùi Nguyễn Ái My 20/01/2018 x Phạm Thanh Vũ Trần Ngọc Xuyến Nguyễn Thị Vàng Tổ 15- Phú Ân 096***692
16 Đặng Thị Kim Ngọc 07/10/2018   Phan Trung Hậu Võ Thị Kim Thoa Võ Thị Kim Thoa Tổ 17- Phú Ân 090***794
17 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 28/10/2018   Châu Phú Cẩm Lê Thị Nương Châu Phú Cẩm Tổ 16- Phú Ân 038***980
18 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 30/03/2018   Nguyễn Thế Hoà Nguyễn Thị Kiều Nguyễn Thế Hoà Tổ 19- Phú Ân 090***469
19 Phạm Ngọc Quỳnh Như 08/09/2018 x Phạm Văn Đực Phạm Thị Thanh Tuyền Phạm Văn Đực Tổ 10- Phú Ân 096***644
20 Phan Hoàng  Phúc 18/01/2018   Đặng Văn Tằng Nguyễn Thị Hoàng Ngân Nguyễn Thị Rồng Tổ 15- Phú Ân 094***542
21 Châu Lê Thiên  Phúc 28/02/2018 x Trần Hoài Luân Lê Hồng Nga Trần Văn Xum Tổ 19- Phú Ân 035***386
22 Nguyễn Thế Vinh 18/04/2018 x Nguyễn Việt An Lê Thị Thu Hường Nguyễn Văn Chữ Tổ 08- Phú Ân 034***850
23 Nguyễn Thành Tài 26/04/2018 x Phạm Thanh Hải Nguyễn Thị Ái Phi Phạm Văn Lực Tổ 10- Phú Ân 097***426
24 Phạm Cường Thịnh 31/05/2018 x Nguyễn Thanh Hùng Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Minh Sơn Tổ 06- Phú Ân 091***157
25 Tạ Phạm Phương Thùy 01/07/2018       Nguyễn Thị Hồng Yến Nguyễn Thị Hồng Yến Tổ 01- Phú Ân 090***241
26 Đặng Nguyễn Thanh Tú 14/09/2018 x Phạm Minh Tâm Nguyễn Thị Lệ Huyền Thiều Quang Tùng Tổ 21- Phú Ân 070***744
27 Trần Ngọc Bảo Uyên 19/04/2018   Đặng Văn Hoà Đoàn Thị Tuyết Phượng Đặng Văn Hoà Tổ 16- Phú Ân 032***509
28 Nguyễn Lê Bảo Vy 10/08/2018 x    Lê Thị Khá Lê Thị Khá Tổ 8- Phú Ân 076***400
29 Phạm Hoàng Yến 26/03/2018   Phan Thế Thanh Hồ Dưỡng Tuyết Mai Hồ Dưỡng Tuyết Mai Tổ 7- Phú Ân 039***649
30 Nguyễn Hoàng Bảo Duyên 27/10/2018      Lê Thị Thùy Linh Nguyễn Thị Bích Phượng Tổ 5- Phú Ân 034***052
31 Nguyễn Lê Tuấn Kiệt 22/12/2018   Nguyễn Thanh Bình Phan Thị Thùy Linh Phan Thanh Dũng Phú Ân 077***746
32 Trần Bùi Anh Thi 30/05/2018 x Trần Mạnh Quốc Bùi Thị Cẩm Vân Bùi Văn Sử Tổ 5 - Phú Ân 079***895
34 Võ Minh Tuyết 12/11/2018 x Nguyễn T Kim Phụng Nguyễn T Kim Phụng Nguyễn T Kim Phụng TT Tổ 21, Phú Ân 098***572
                 
  TC: 34/18         HIỆU TRƯỞNG  
                 
                 
                 
            Mai Thị Thanh Vân  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÁ 4 - NĂM HỌC 2023-2024
Lớp : Lá 4- Điểm : Phước Lý            
Giáo viên: Nguyễn Thị Lệ Yến            
         
TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ và tên cha Họ và tên mẹ Họ tên chủ hộ Địa chỉ cư trú
(Số nhà, đường, phố)
Ghi chú (SĐT)
1 Đặng Trần Phương  An 10/09/2018 x Đặng Minh Phương Đặng Minh Phương Đặng Minh Phương Tổ   4 - Phú Thành 0373***266
2 Nguyễn Thị Minh  Anh 25/12/2018 x Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Minh Thảo Nguyễn Minh Thảo Tổ 15 - Phú Thành 0907***068
3 Bùi Ngọc Gia Hân 03/09/2018 x Bùi Phan Duy Thái Nguyễn Thị Kim Thơ Nguyễn Thị Kim Thơ Tổ 16 - Phú Thành 0908***624
4 Trần Minh Hào 21/08/2018   Bùi Thị Huỳnh Mai Bùi Thị Huỳnh Mai Bùi Thị Huỳnh Mai Tổ 16 - Phú Thành 0908***624
5 Nguyễn Bảo Khang 11/07/2018   Nguyễn Thị Mỹ Phụng Nguyễn Thị Mỹ Phụng Nguyễn Thị Mỹ Phụng Tổ 18 - Phú Thành 0388***378
6 Danh Võ Anh Khôi 11/04/2018   Võ Thị Kim Phượng Võ Thị Kim Phượng Võ Thị Kim Phượng Tổ 15 - Phú Thành 0336***087
7 Nguyễn Minh Khôi 18/04/2018   Nguyễn Văn Lũng Nguyễn Văn Lũng Nguyễn Văn Lũng Tổ 16 - Phú Thành 0769***790
8 Nguyễn Tùng Lâm 14/11/2018   Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Văn Hiếu Tổ 5 - Phú Thành 0968***167
9 Nguyễn Văn  Lộc 12/03/2018   Nguyễn Văn Tài Trần Thị Thu Thảo Trần Thị Thu Thảo Tổ 18 - Phú Thành 0792***791
10 Trương Tuyết  Ngân 09/03/2018 x Trương Quốc Cường Phan Thị Hợp Phan Thị Hợp Tổ 6-Phú Thành 0932***132
11 Lê Đặng Khánh Ngọc 26/06/2018 x Lê Minh Trí Lê Minh Trí Lê Minh Trí Tổ 18 - Phú Thành 0397***246
12 Nguyễn Đặng Tâm Nhã 28/04/2018 x Đặng Thị Phương Lam Đặng Thị Phương Lam Đặng Thị Phương Lam Tổ 6-Phú Thành 0918***500
13 Phan Trọng Nhân 07/05/2018   Phan Hồng Khâm Phan Hồng Khâm Phan Hồng Khâm Tổ 12 - Phú Thành 0336***141
14 Nguyễn Phan Thanh Phúc 12/07/2018   Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Bình Nguyễn Thanh Bình Tổ 15 - Phú Thành 0369***232
15 Nguyễn Trọng  Phúc 23/10/2018   Nguyễn Quốc Đạt Nguyễn Thành Nghi Nguyễn Thành Nghi Tổ 16 - Phú Thành 0375***315
16 Lê Hồ Hoàng Gia Quý 17/06/2018   Lê Thị Oanh Lê Thị Oanh Lê Thị Oanh Tổ 3 - Phú Thành 0962***545
17 Đặng Nguyễn Quốc Thái 24/05/2018   Đặng Minh Hải Nguyễn Thị Hồng Thúy Nguyễn Thị Hồng Thúy Tổ 3 - Phú Thành 0909***586
18 Ngô Ngọc Yến Thư 24/07/2018 x Nguyễn Thị Trang Ngô Quốc Thái Ngô Quốc Thái Tổ 5 - Phú Thành 0344***724
19 Lê Ngọc Thảo Tiên 24/11/2018 x Lê Thanh Vũ Nguyễn Thị Lớn Nguyễn Thị Lớn Tổ 18 - Phú Thành 0364***666
20 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 18/08/2018 x Trần Thị Thúy An Võ Thị Hồng Hưng Võ Thị Hồng Hưng Tổ 15 - Phú Thành 0353***745
21 Lê Nguyễn Mai  Vàng 14/01/2018 x Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương Tổ 15 - Phú Thành 0938***875
22 Phạm Đỗ Trung  Hậu 09/11/2018   Phạm Thị Nguyễn Hồng Diễm Trần Thị Thúy An Trần Thị Thúy An Tổ 15 - Phú Thành 0799***838
23 Nguyễn Hoàng Minh Đức 11/03/2018   Nguyễn Thị Ngọc Lan Nguyễn Thị Ngọc Lan Nguyễn Thị Ngọc Lan Tổ 15 - Phú Thành 0898***471
24 Trần Mỹ  Kim 14/08/2018   Trần Thị Mỹ Hạnh Trần Văn Ô Trần Văn Ô Phú Thành( TT củ) 0327***231
25 Trần Đại Lâm 17/08/2018   Ô Tuyết Nhi Trần Minh Hiếu Trần Minh Hiếu TT tổ 10, Phú Thành 0813***799
26 Nguyễn Xuân  Hoàng 28/12/2018   Nguyễn Xuân Hoà Nguyễn Xuân Hoà Nguyễn Xuân Hoà TT Tổ 15. Phú Ân 0908***690
27 Nguyễn Hoàng Minh  Khang 28/04/2018   Nguyễn Văn Thương Nguyễn Văn Thương Nguyễn Văn Thương TT Tổ 20 .Phú Ân 0776***170
28 Lê Khánh Huyền 02/04/2018 x Lương Tuyết Cẩm Lương Tuyết Cẩm Lương Tuyết Cẩm TT Phú Ân 0936***820
29 Lê Tâm  Đan 19/07/2018 x Lê Thị Hoài Lê Thị Hoài Lê Thị Hoài TT Tổ 5, Phú Thành 0972***609
30 Hứa Nguyễn Nhật Minh 02/06/2018   Nguyễn Ngọc Khang Nguyễn Ngọc Khang Nguyễn Ngọc Khang TT Phú Thành 0388***457
31 Phan Phương Anh 03/11/2018 x Phạm Thuý Quyên Phạm Thuý Quyên Phạm Thuý Quyên TT Tổ 13, Vĩnh Phước 0775***005
32 Nguyễn Thị Như Ngọc 10/03/2018 x Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Hoàng Vũ TT Tổ 13, Phước Lý 0938***538
33 Lê Trung  Kiên 16/03/2018   Nguyễn Thị Thu Cúc Nguyễn Thị Thu Cúc Nguyễn Thị Thu Cúc TT Tổ 10, Phước Lý 0903***080
                 
  TC: 33/14         HIỆU TRƯỞNG  
                 
                 
                 
            Mai Thị Thanh Vân