Trường Mẫu giáo Phước Lý

KẾ HOẠCH BÁN TRÚ NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
        Số: 253/KH-MGPL
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

           Phước lý, ngày  09 tháng  9 năm 2021
                                                          KẾ HOẠCH
                                    TỔ CHỨC BÁN TRÚ NĂM HỌC 2021- 2022
 
 
 
 
Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục đào tạo, Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Thông tư 17/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ GD-ĐT - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;
Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của trường Mẫu Giáo Phước Lý năm học 2021-2022;
Căn cứ vào nhu cầu bán trú của phụ huynh, tình hình thực tế tại địa phương, trường Mẫu Giáo Phước Lý xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú 2021-2022 như sau:
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Tiếp tục thực hiện các văn bản quy định của các cấp về công tác tổ chức bán trú, năm học 2021 trường trường Mẫu Giáo Phước Lý cố gắng khắc phục những khó khăn tiếp tục thực hiện tốt công tác  tổ chức bán trú, đáp ứng những nhu cầu cần thiết của phụ huynh.
1. Thuận lợi:
- Nhà trường có được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của Đảng ủy, HĐND, UBND , UBMTTQVN xã và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trong địa phương.
- Phụ huynh thực sự có nhu cầu bán trú và quan tâm chăm lo đến chất lượng chăm sóc giáo dục, có nhận thức cao về giáo dục.
- Nhà trường có CSVC phòng học đầy đủ đảm bảo yêu cầu tổ chức bán  trú.
-Tổng số trẻ huy động của toàn trường theo biên chế duyệt tuyển sinh: 190 cháu
Trong đó:  trẻ 4 tuổi 60 ; trẻ khối lá 130
* Quy mô: gồm  06 nhóm lớp, trong đó: (MG Lớn: 04lớp; MG Nhỡ: 02 lớp)
* Về cơ sở vật chất:
- Phòng học: 7 phòng đản bảo yêu cầu, khuôn viên trường lớp thoáng mát. Sạch sẽ
- Các đồ dùng phục vụ công tác  bán trú tương đối đầy đủ như: đồ dùng trong nhà bếp; chiếu, gối. Quạt, điện, nước … đảm bảo.
* Về đội ngũ:
- Có đội ngũ nhiệt tình có trình độ chuyên môn cao, đa số giáo viên là người trong huyên và tại địa phương nhiệt tình trong công tác, có nhân viên y tế đảm bảo cho công tác chăm sóc trẻ kịp thời.
2. Khó khăn:
-Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, nên việc đi học của trẻ chậm hơn so với năm học trước. Khi trẻ đến trường việc thực hiện PCD theo biện pháp 5K gặp nhiều khó khăn.
Ngay từ đầu năm học 2021-2022 nhà trường đã thiếu giáo viên 1 giáo viên, và có 01 giáo viên hộ sản.
- Trường có 3 điểm lẻ quá xa nhà bếp, gặp khó khăn trong công tác chuyên chở, không đảm bảo an toàn về VSATTP
-Hiên quá hẹp nhà trường không tổ chức cho trẻ ăn ngoài hiện được, ăn, ngũ chung một phòng nên không đảm bảo sức khỏe trẻ.
3. Kế hoạch cụ thể:
3.1. Từ 4/10/2021 đến 17/10/2021 trẻ tạm thời chưa đến trường. Thì thực hiên theo biện pháp 5 K giãn cách xã hội
 Thời gian tổ chức bán trú: trong tháng 10 (do tình hình dịch bệnh covid-19 nên thời gian bán trú theo tình hình dịch ở địa phương )
3.2.  Hình thức tổ chức:  Nhà trường thành lập ban chỉ đạo công tác bán trú, phân công cụ thể.
- Sau khi xây dựng kế hoạch bán trú, phương án bán trú  nhà trường tổ chức họp phụ huynh  bàn bạc, thỏa thuận và thống nhất kế hoạch tổ chức bán trú.
- Chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện đẩm bảo cho việc bán trú có chất lượng
- Dự kiến tiền ăn 27.000đ/ngày. Đối với trẻ mẫu giáo ăn một bữa chính. tráng miệng, bửa phụ  (Dựa vào bảng thiết lập dưỡng chất hàng ngày của trẻ )
+ Hình thức thu: 01 đến 10 tây hàng tháng thu môt lần
3.3 Các vật dụng phụ huynh cần cung cấp  để phục vụ trẻ gồm:
- Gối, chiếu, nệm, khăn…
3.4.  Hợp đồng thực thực phẩm
- Nhà trường lựa chọn nhà cung ứng thực phẩm Nam Phong, nước công ty nước Vifa, ga công ty…..
IV. BIỆN PHÁP:
- Nhà trường nghiên cứu và thực hiện đúng theo các văn bản quy định của cấp trên.
- Làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến tận phụ huynh về chủ trường của nhà nước liên quan đến giáo dục mầm non đặc biệt là công tác bán trú tại trường.
- Phối kết hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác kiểm tra giám sát định kỳ, thường xuyên, đột xuất vê công tác tổ chức bán trú.
- Nhà trường bàn bạc thỏa thuận với phụ huynh về việc chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho trẻ hàng ngày như: Gối, chiếu, nệm, khăn......
- Nhà trường làm tốt công tác quản lý chỉ đạo, phân công cụ thể về  công tác bán trú, kiểm tra giám sát thường xuyên, xây dựng bộ hồ sơ dinh dưỡng đảm bảo theo quy định
- Chỉ đạo xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn hàng ngày phù hợp và đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ việc thu chi
- Nhà trường tổ chức họp ban chấp hành Hội, họp phụ huynh bàn bạc, thỏa thuận với phụ huynh về nhu cầu cần thiết phục vụ cho trẻ trong việc bán trú, thỏa thuận các nguồn thu theo chủ trương chung .
V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 - Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai đến đội ngũ và PHHS
Triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương.
- Các bộ phận giáo viên, nhân viên làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phối hợp với phụ huynh làm tốt công tác chăm sóc trẻ hàng ngày.
- Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường làm tốt công tác vận động phụ huynh chấp hành các chủ trương kế hoạch của nhà trường theo dúng quy định.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác tổ chức bán trú 2021-2022 của trường mẫu giáo Phước Lý./
Nơi nhận                               Duyệt của Phòng GD&ĐT                    P.HIỆU TRƯỞNG
-Hiệu trưởng (B/cáo )
-TKT (Th/hiện)
-GV-NV (Th/hiện )                 
                                                                                            Mai Thị Thanh Vân