Trường Mẫu giáo Phước Lý

Danh sách TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 16 – NĂM 2023

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU
 NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ
LẦN THỨ 16 – NĂM 2023
Tên đơn vị: Tỉnh Long An
 
 1. Thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân
 
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nơi công tác
 
Trình
độ
được
đào tạo
 
 
 
Giới
tính
 
Dân
tộc
Năm
vào
ngành
 
Số
năm trực tiếp
giảng
dạy
Số cải tiến,
SKKN
giáo trình, NCKH,
bài báo KH,
Đào tạo sau đại học
Số
năm
CSTĐ, GVG
 
HCLĐ hoặc BK
Ghi chú
 1.  
Lê Thị Thạnh
Sinh năm: 1973
Giáo viên, Trường Tiểu học
Đặng Thị Mành, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Cao đẳng
 
Nữ
Kinh
1994
28
Chủ trì
04 SKKN
cấp thị xã
 
03 CSTĐ cơ sở
02 GVDG cấp thị xã
01 GVDG cấp tỉnh
 
01 BK UBND Tỉnh;
01 BK Bộ GDĐT
01 BK TTgCP
NGƯT 2017
 1.  
Huỳnh Thị Loan Thảo
Sinh năm: 1981
Giáo viên,  Trường trung học cơ sở An Ninh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An,
NGƯT năm 2020
Đại học
Nữ
Kinh
2002
20
03 SK cấp huyện; Đào tạo 02 GVDG
03 CSTĐ CS;
02 lần GVDG cấp huyện;
01 lần GVDG cấp tỉnh
01 BK Bộ GD&ĐT; 01 BK TTgCP
NGƯT 2020
 1.  
Trần Thị Thu
Sinh năm: 1969
Giáo viên Trường tiểu học An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
NGƯT năm 2017
Đại học
Nữ
Kinh
1986
36
2 SKN cấp huyện;
1 SKKN cấp tỉnh
Bồi dưỡng 11 HS năng khiếu và giúp đỡ 07 GV dạy giỏi các cấp
03 năm CSTĐ cơ sở;
01 năm CSTĐ cấp tỉnh
02 BK UBND tỉnh;
 01 BK TTgCP
NGƯT 2020
 1.  
Nguyễn Việt Duy Khang
Sinh năm: 1980
Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
 
Đại học
Nam
Kinh
1998
24
5 SKKN cấp huyện; Bồi dưỡng 02 HS năng khiếu đạt giải cấp huyện và giúp đỡ 02 GV dạy giỏi cấp tỉnh
 
5 năm CSTĐ cơ sở;
1 GV TPT Đội giỏi cấp tỉnh
 
02 BK UBND tỉnh;
01 BK Hội đồng đội TW; 01 BK giải “Cánh én hồng” của Bộ GD&ĐT
 
NGƯT 2017
 
 
 
 

 
 1. Thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú
 
 
 
Họ và tên
Năm sinh, chức vụ, Nơi công tác
Trình
độ đào tạo
Giới
tính
Dân
Tộc
Năm vào ngành
Số năm
trực tiếp giảng dạy
Số sáng kiến Nghiên cứu khoa học, giáo trình, bài báo KH, HSG/GVdạy giỏi.
Số năm CSTĐ
Huân chương lao động
Hoặc Bằng khen
Ghi chú
 1.  
 
 
Châu Vũ Thúy Hằng
Sinh năm: 1984
Giáo viên, Trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An, tỉnh Long An
 
 
 
Đại học
 
 
 
Nữ
 
 
 
Kinh
 
 
 
2006
 
 
 
16
 
5 SKKN;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 6 năm GV giỏi cấp TP;
01 năm đạt GV giỏi cấp Tỉnh;
1 năm CSTĐ tỉnh;
12 năm CSTĐ cơ sở
01 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Lê Thị Hiểu
Sinh năm 1974
Giáo viên, Trường Tiểu học Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Đại học
 
Nữ 
Kinh
1994
28
 
05 SKKN;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
16 năm CSTĐ cấp cơ sở.
7 năm GV giỏi và CN lớp giỏi cấp huyện, TP;
3 năm đạt GV giỏi và CN lớp giỏi cấp Tỉnh).
2 CSTĐ tỉnh
3 BKUBND tỉnh; 1 BK TTgCP
 
 1.  
Tiêu Hồng Thúy
Sinh năm 1979
Giáo viên, Trường Tiểu học Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2020
22
6 SKKN;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 14 lần đạt CSTĐCS và 01 lần đạt CSTĐ tỉnh 
 02 lần GVDG cấp tỉnh;
 01 lần GVCN giỏi cấp tỉnh   
 04 GVDG  cấp tp;
 03 GVCN giỏi cấp tp 
2 BK UBND tỉnh,
1 BK TTgCP
 
 1.  
Trương Thị Mai Thảo
Sinh năm: 1980
Giáo viên, Trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An, tỉnh Long An
 
 
 
Đại học
 
 
 
Nữ
 
 
 
Kinh
 
 
 
2003
 
 
 
20
 
 
 
3 SKKN;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
8 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở;
5 năm đạt GV giỏi cấp thành phố;
 1 năm đạt GV giỏi cấp Tỉnh;
1 BK UBND tỉnh
 
 
 1.  
 
Lê Thị Thủy
Sinh năm: 1970
Hiệu trưởng, Trường THCS Nhựt Tảo, thành phố Tân An, tỉnh Long An
 
 
 
Đại học
 
 
 
Nữ
 
 
 
Kinh
 
 
 
1991
 
 
 
14
 
 
 
9 SKKN;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
02 CSTĐ CS tỉnh;
  9 CSTĐ cơ sở;
01 năm đạt GV giỏi cấp thị xã;
 4 năm đạt GV giỏi cấp Tỉnh
4 BK UBND tỉnh; 3 BK của TW,Bộ
 
 1.  
Phạm Thanh Vũ
Sinh năm: 1975
Giáo viên,Trường Tiểu học Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Đại học
 
Nam 
Kinh
11/1995
27
 
05 SKKN;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
 
9 năm CSTĐ cơ sở
3 năm GV dạy giỏi cấp tp;
3 năm GVCN giỏi cấp tp;
1 năm đạt CSTĐ tỉnh 
01 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Lê Thị Mỹ Duyên
Sinh năm: 1973
Giáo viên, Trường Tiểu học Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1993
29
10 SKKN CS
01 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
1 CSTĐ cấp tỉnh,
 11 CSTĐ CS,
5 GVG huyện
04 lần
 (03 BK UBND tỉnh, 01 BK LĐLĐ tỉnh)
 
 
 1.  
Võ Thị Nẵm
Sinh năm 1977
Giáo viên, Trường Tiểu học Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1998
24
06 SKKN CS;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
08 CSTĐCS;
 05 GVG cấp huyện;
01 GVG cấp tỉnh
01 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Bùi Thị Như Ý
Sinh năm: 1981
Giáo viên, Trường Tiểu học Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Đại học
Nữ
Kinh
2002
20
07 SKKN CS
02 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
01 CSTĐ cấp tỉnh;
12 CSTĐ CS,
02 GVG huyện
3 BK UBND tỉnh,
1 BK TTgCP
 
 1.  
Lê Thị Phụng
Sinh năm: 1972
Giáo viên, Trường Tiểu học Thị Trấn Tầm Vu huyện Châu Thành, tỉnh Long An
 
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
1992
 
30
 
6 SKKN cơ sở;
01 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
1 CSTĐ cấp tỉnh;
08 CSTĐ CS;
 04 GVG huyện
02 BK UBND tỉnh;
1 BK TTgCP
 
 1.  
Trần Thị Tuyết Nghi
Sinh năm: 1976
Giáo viên, Trường Tiểu học thị trấn Tầm Vu huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
Đại học
Nữ
Kinh
1996
23
03 SKKN  cấp tỉnh;
07 SKKN cấp huyện;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
04 GVG CS;
01 GVG cấp tỉnh;
02 CSTĐ cấp tỉnh;
10 CSTĐ CS
1 BK UBND tỉnh;
1 BK của Bộ GD,
1 BK TTgCP
 
 1.  
Lê Văn Minh
Sinh năm: 1976
Giáo viên, Trường THCS Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
1997
16
04 SKKN cấp tỉnh
12 SKKN cấp huyện
 01 CSTĐ cấp tỉnh;15 CSTĐ cơ sở
3 BK UBND tỉnh,
2 BK TTgCP
 
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Sinh năm: 1980
Giáo viên; Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thăng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
2001
 
21
 
13 SKKN
cấp huyện;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
15 lần
(13 CSTĐ,
01 GVG cấp huyện, 01 GVG cấp tỉnh)
 
01 BK Tỉnh
 
 1.  
Phạm Thị Diễm
Sinh năm: 1980
Giáo viên, Trường Mầm non Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 Đại học
Nữ
Kinh
2000
22
07 SKKN cấp huyện;
01 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
01 CSTĐ CS
07 GVG cấp huyện;
01 GVDG cấp tỉnh.
02 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Huỳnh Thị Cẩm Hồng
Sinh năm: 1986
Giáo viên dạy lớp- Tổ trưởng chuyên môn  Trường Mẫu giáo Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 Đại học
Nữ
Kinh
2006
16
3 SKKN cấp huyện;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
11 CSTĐ cơ sở
01 GVDV cấp tỉnh; 02 GVDG cấp huyện
03 BKUBND tỉnh
 
 1.  
Trần Thị Hồng Trang
Sinh năm: 1985
Giáo viên, Trường Mầm non Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 Đại học
Nữ
Kinh
2006
16
6 SKKN cơ sở;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
09 CSTĐCS.
01 CSTĐ cấp tỉnh
01 GVDGcấp huyện;
01 GVDG cấp tỉnh
01 BK UBND tỉnh.
 
 1.  
Võ Văn Mẫn
Sinh năm: 1973
Giáo viên, Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
Đại học
 
Nam
 
Kinh
 
1993
 
 
29
09 SKKN cơ sở;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
 13 CSTĐ cấp cơ sở;
01 CSTĐ cấp tỉnh
07 GVDG huyện;
03 GVDG cấp tỉnh
 
05 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Phạm Văn Thi
Sinh năm: 1976
Giáo viên, Trường Tiểu học Nhựt Tảo, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
 
Đại học
 
Nam
 
Kinh
 
1996
 
 
16
05 SKKN cấp huyện
01 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 06 CSTĐ cấp cơ sở.
 03  GVG huyện;
02 GVDG cấp tỉnh
 
 
03 BK của UBND tỉnh.
 
 1.  
Trần Thị Thanh Kiều
Sinh năm: 1969
Giáo viên, Trường Tiểu học Võ Văn Mùi, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
1988
 
 
34
07 SK cấp huyện;
01 SK cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
09CSTĐ cấp cơ sở
07GVDG cấp huyện;
01 GVG cấp tỉnh
 
03 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Lê Thị Hồng Cúc
Sinh năm: 1977
Giáo viên, Trường Tiểu học Võ Văn Mùi, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
2000
 
 
22
08 SKKN cấp huyện;
01 SK cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
08 CSTĐ cơ sở;
07  GVDG cấp huyện;
01 GVG cấp tỉnh
 
 
01 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Phạm Thị Bạch Trinh
Sinh năm: 1981
Giáo viên, Trường TH&THCS Nguyễn Văn Đậu, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
2002
 
 
20
06 SKKN cấp huyện;
 01 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
04 CSTĐ cấp cơ sở;
05  GVDG cấp huyện
01 CSTĐ tỉnh
01 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Huỳnh Thị Kim Phượng
Sinh năm: 1970
Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
 
Cao đẳng
 
Nữ
 
Kinh
 
1992
 
 
30
06 SKKN cấp huyện;
04 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
 11 CSTĐ cấp cơ sở;
01 CSTĐ cấp tỉnh;
03  GVDG cấp tỉnh;
05 GVDG cấp huyện
 
04 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Phạm Thị Thủy
Sinh năm: 1974
Giáo viên Trường Tiểu học Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
1994
 
 
28
07 SK cấp huyện
01 SK cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
06 CSTĐ cơ sở;
09 GVG cấp huyện;
01 GVG cấp tỉnh
 
02 BK của UBND tỉnh
 
 1.  
Bùi Thị Trang
Sinh năm: 1972
Giáo viên Trường Tiểu học Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
 
1992
 
 
24
09 SK cấp huyện;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
09 CSTĐ cơ sở;
03  GVG cấp huyện;
01 GVDG cấp tỉnh
 
02 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Trần Thị Loan
Sinh năm: 1966
Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
1984
 
 
16
06 SK cấp huyện;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
07 CSTĐ cấp cơ sở;
05  GVG huyện;
02 Tổng phụ trách đội giỏi cấp tỉnh
02 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Trần Phú Long
Sinh năm: 1968
Giáo viên, Trường Tiểu học Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
Đại học
 
Nam
 
Kinh
 
1987
 
 
35
05 SK cấp huyện;
02 SK cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
07 CSTĐ cấp cơ sở;
01 CSTĐ cấp tỉnh
03  GVDG huyện;
01 GVDG cấp tỉnh
 
02 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Phạm Huỳnh Hoa
Sinh năm: 1970
Giáo viên Trường Tiểu học Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
 
Cao đẳng
 
Nữ
 
Kinh
 
1990
 
 
32
05 SK cấp huyện;
 01 SK cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
08 CSTĐ cơ sở;
06  GVDG cấp huyện;
01 GVG cấp tỉnh
 
 
 
03 BK UBND tỉnh;
01 BK TTCP
 
 1.  
Nguyễn Thị Kim Phượng
Sinh năm: 1984
Giáo viên, Trường Tiểu học Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2007
 
15
05 SK cấp huyện;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
08 CSTĐ cơ sở;
02  GVDG cấp huyện;
01 GVDG cấp tỉnh
02 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Sinh năm: 1976
Giáo viên, Trường THCS Nhựt Tân Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
1997
 
 
25
05 SK cấp huyện;
01 SK cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
07CSTĐ cấp cơ sở
04 GVDG cấp huyện
01 GVDG tỉnh
 
 
01 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Thị Kim Vi
Sinh năm: 1978
Giáo viên, Trường THCS Thị Trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1999
23
12 SK cấp huyện;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
13 CSTĐ cơ sở;
01 GVDG cấp huyện;
01 GVDG tỉnh
02 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Lê Thùy Trang
Sinh năm: 1986
Giáo viên, Trường THCS Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
2007
 
 
15
 
09 SK cấp huyện;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
8 CSTĐ cơ sở;
01GVG cấp huyện;
01 GVDG tỉnh
 
 
02 BK UBND tỉnh;
 01 BK TTgCP
 
 1.  
Lê Thị Hảnh
Sinh năm: 1967
Giáo viên Trường THCS Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
1986
 
 
36
10 SKKN cấp huyện;
01 SK cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
08 CSTĐ cơ sở;
01 CSTĐ tỉnh;
05  GVDG cấp huyện
 
01 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Bùi Thị Mỹ Dung
Sinh năm: 1967
Giáo viên, Trường THCS Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
1987
 
 
35
06 SKKN cấp huyện;
 02 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
09 CSTĐ cấp cơ sở
03  GVDG cấp huyện;
02 GVG cấp tỉnh
02 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Võ Thị Kim Dung
Sinh năm: 1981
Giáo viên, Trường THCS Lê Đại Đường, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
2002
 
 
20
06 SKKN cấp huyện;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
10 CSTĐ cơ sở;
04  GVG cấp huyện;
01 GVDG cấp tỉnh
 
01 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Lê Thị Hồng Lý
Sinh năm: 1980
Giáo viên, Trường THCS Lê Đại Đường, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
2002
 
 
20
08 SKKN cấp huyện; Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
 
07 CSTĐ cấp cơ sở
01 GVDG cấp huyện;
01 GVDG cấp tỉnh
 
 
01 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Lê Thị Ái Duy
Sinh năm: 1982
Giáo viên, Trường THCS Lê Đại Đường, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
 
Đại học
 
Nữ
 
Kinh
 
2004
 
 
18
09 SKKN  cấp huyện; Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
9 CSTĐ cấp cơ sở;
01GVDG cấp huyện;
2 GVDG cấp tỉnh
01 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Dương Thị Kim Phụng
Sinh năm: 1973
Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Thạnh,  huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Đại học
Nữ
Kinh
1995
27
11 SKKN cấp huyện;
Giúp đỡ 3 Gv thành GVG
10 CSTĐ CS;
7 GVDG cấp huyện;
 
03 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Sinh năm: 1981
Giáo viên Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2003
19
11 SKKN cấp huyện; Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
10 CSTĐ CS
2 GVDG cấp tỉnh
3 BK UBND tỉnh;
 1 BK Bộ GD
 
 1.  
Võ Văn Niệm
Sinh năm: 1966
Giáo viên Tổng phụ trách, Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
1983
07
3 SK cấp tỉnh; 5 SK cấp huyện; Giúp đỡ 3 GV thành GVDG
8 lần GVG cơ sở;
11 CSTĐ cơ sở;
1 CSTĐ cấp tỉnh;
 
 
06 BK UBND tỉnh
 
 
 1.  
Võ Thị Kim Phượng
Sinh năm: 1973
Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1995
27
11 SKKN cấp huyện;
 01 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
10 CSTĐ CS;
06 GVDG cấp huyện
01 CSTĐ tỉnh
02 Bk UBND tỉnh
01 BK TTgCP
 
 1.  
Trần Quốc Thái
Sinh năm: 1974
Giáo viên, Trường Tiểu học thị Trấn Thủ Thừa, huyện Thủ  Thừa, tỉnh Long An
Đại học
   Nam
Kinh
1994
22
01 SK cấp tỉnh;
07 SK
cấp huyện;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
Bồi dưỡng năng khiếu cho 05 HSG đạt giải cấp tỉnh
08 CSTĐ CS;
11 GVDG cấp huyện;
02 GVDG cấp tỉnh
 05 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 
 
 1.  
Bùi Thị Bích Ngọc
Sinh năm: 1976
Giáo viên, Trường Tiểu học Nhị Thành, huyện Thủ  Thừa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1995
 20
 12 SKKN cấp cơ sở;
2 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
11 CSTĐ CS;
06 GVDG cơ sở;
01 GVDG cấp tỉnh
 
1 BK UBND tỉnh;
 1 BK Bộ GD ;
1 BK TTgCP
 
 1.  
Ngô Văn Mến
Sinh năm 1964
Giáo viên, Trường Tiểu học Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
1990
32
06 SKKN cấp huyện;
Giúp đỡ 3 GV thành GVDG
 
09 CSTĐ CS;
4 GVDG cấp huyện;
01 GVDG cấp tỉnh
 
02 BK UBND tỉnh;
 01 BK Bộ GD;
 01 BK TTgCP
 
 1.  
Phạm Thị Kim Vàng
Sinh năm: 1985
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2006
17
9 SKKN cấp huyện;
01 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 10 GV thành GVDG
9 CSTĐ CS;
1 CSTĐ cấp tỉnh;
5 GVDG cấp huyện
1 BK UBND tỉnh;
 1 BK Bộ GD
 
 1.  
Huỳnh Thị Quyên
Sinh năm: 1975
Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1995
27
12 SKKN cấp huyện;
2 SKKN cấp tỉnh; Giúp đỡ 4 GV thành GVDG
13 CSTĐ cơ sở;
4 GVG cấp huyện;
1 CSTĐ cấp tỉnh
3 BK UBND tỉnh; 01 BK Tổng LĐLĐ VN;
01 BK TTCP
 
 1.  
Phạm Thị Minh Hà
Sinh năm: 1981
Giáo viên, Trường THCS Thị Trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2002
20
02 SKKN  cấp huyện, 6 năm GVDG huyện, 1 năm GVDG cấp tỉnh, Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
12 CSTĐ CS
 
 
01 BK cấp tỉnh
 
 1.  
Trần Thị Ngọc Long
Sinh năm: 1970
Giáo viên, Trường Tiểu học Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1990
32
 
2 SKKN cấp huyện, Giúp đỡ 3 GV thành GVDG
 
10 năm đạt CSTĐCS
05 lần GVDG huyện;
1 GVG cấp Tỉnh
 
 
1 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Lê Duy Thanh
Sinh  năm: 1982
Giáo viên, Trường THCS An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
2005
17
1 SKKN cấp huyện;
1 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
11 CSTĐ CS;
01 lần cấp tỉnh.
 
 
1 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Huỳnh Anh Tuấn
Sinh năm: 1980
Giáo viên, Trường TH&THCS Võ Công Tồn, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
2002
20
2 SKKN cấp huyện;
Giúp đỡ 2 GV thành GVDG
 
12 CSTĐ CS;
 2 GVG cấp Tỉnh;
01 lần GVDG huyện
 
1 BK UBND tỉnh
 
 
 1.  
Nguyễn Thị Kim Chi
Sinh năm: 1980
Giáo viên, Trường THCS Thạnh Phước, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An.
Đại học
Nữ
Kinh
2002
20
9 SKKN CS;
02 SKKN cấp tỉnh;
 Giúp đỡ 05 GV thành GVDG
15 CSTĐ CS;
01 GVDG cấp tỉnh
2 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Nguyễn Thị Biểm
Sinh năm: 1982
Giáo viên, Trường THCS Thủy Tây, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh  Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2004
17
04 SKKN cấp huyện;
Giúp đỡ 03 GV thành GVDG
10 CSTĐ CS;
5 GVDG cấp huyện;
1 GVDG cấp tỉnh
02 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Phạm Thị Thanh Trúc
Sinh năm: 1965
Nguyên Hiệu trưởng, Trường THCS Thủy Tây, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1986
18
05 SKKN;
giúp đỡ 03 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện
10 CSTĐ CS;
03 GVDG cơ sở;
01 GVDG cấp tỉnh;
1 CSTĐ cấp tỉnh
01 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
Nghỉ hưu 2020
 1.  
Huỳnh Thị Tuyết Dung
Sinh năm: 1978
Giáo viên, Trường TH Thị Trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An
Cao đẳng
Nữ
Kinh
1998
24
4 SKKN CS;
 Giúp đỡ 02 GV thành GVDG
9 CSTĐCS
6 lần GVDG cấp huyện;
1 CSTĐ cấp tỉnh
 
2 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Thị Thu Hà
Sinh năm: 1983
Giáo viên, Trường THCS Tân Tây, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh  Long An.
Đại học
Nữ
Kinh
2007
15
07 SKKN cấp huyện; giúp đỡ 02 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
 
8 CSTĐ CS;
6 GVDG cấp huyện;
CSTĐ cấp tỉnh: 01;
GVDG cấp tỉnh: 01
 
1 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Võ Thị Đẹp
Sinh năm: 1970
Hiệu trưởng, Trường THCS Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1991
16
7 SKKN;
 giúp đỡ 08 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
12 CSTĐ cơ sở;
5 GVDG cấp huyện;
1 CSTĐ cấp tỉnh
1 BK UBND tỉnh
1 BK TTgCP
 
 1.  
Nguyễn Thị Huế
Sinh năm: 1979
Giáo viên, Trường TH&THCS Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2002
20 (Vùng khó 4 năm)
6 SKKN cấp cơ sở; giúp đỡ 02 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
 
6 CSTĐ cơ sở;
4 GVDG cơ sở;
1 GVDG cấp tỉnh
 
1 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Văn Nào
Sinh năm: 1982
Giáo viên, Trường THCS thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
2005
17
13 SKKN cấp cơ sở;
giúp đỡ 06 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
13 CSTĐ CS;
5 GVDG cấp huyện;
2 GVDG cấp tỉnh
1 BK UBND tỉnh;
1 BK TTgCP
 
 1.  
Phạm Thị Kiều Trang
Sinh năm:1979
Giáo viên, Trường Tiểu học Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1999
23
8 SKKN;
giúp đỡ 03 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
 
7 CSTĐ cơ sở;
6 GVDG cấp cơ sở
1 GVDG cấp tỉnh
2 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Ngô Thị Vân
Sinh năm: 1969
Giáo viên, Trường Tiểu học Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1990
24
12 SKKN; giúp đỡ 5 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi
 
7 CSTĐ cơ sở;
9 GVDG cấp huyện;
1 CSTĐ cấp tỉnh;
4 GVDG cấp tỉnh
3 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Châu Thị Ngọc Bích
Sinh năm: 1984
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2005
17 (Vùng khó 5 năm)
6 SKKN cấp cơ sở;
01 SKKN cấp tỉnh;
giúp đỡ 2 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi
6 CSTĐ CS;
4 GVG cấp huyện;
1 CSTĐ cấp tỉnh
01 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Lê Thị Kim Loan
Giáo viên, Trường TH&THCS Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2004
18
6 SKKN cấp cơ sở;
giúp đỡ 3 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi
6 CSTĐ CS;
1 GVG cấp huyện;
1 GVG cấp tỉnh
1 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Phạm Thị Thu Hoa
Sinh năm: 1982
Giáo viên, Trường TH&THCS Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2003
19 (Vùng khó 2 năm)
4 SKKN cấp cơ sở;
giúp đỡ 3 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi
 
7 CSTĐ cơ sở;
3 GVG cấp huyện;
1 GVG cấp tỉnh
 
1 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Thị Tuyết
Sinh năm: 1978
Giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Sen, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1999
23
02 SKKN cấp thị xã;
giúp đỡ 3 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi
08 CSTĐ cấp cơ sở
02 GVDG cấp tỉnh
 
  02 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Sinh năm: 1980
Giáo viên Trường TH&THCS Võ Văn Kiệt, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2002
20
(Vùng khó 19 năm)
04 SKKN cấp thị xã;
giúp đỡ 3 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi
07 CSTĐ cấp cơ sở,
01 GVDG cấp tỉnh
 
02 BK UBND tỉnh
01 BK TTgCP
 
 1.  
Bùi Thanh Phong
Sinh năm: 1979
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Hồng Sến, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
2000
22
04 SKKN cấp thị xã;
giúp đỡ 2 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi
09 CSTĐ cấp cơ sở
01 GVG cấp Tỉnh
 
01 BK UBND tỉnh
 
 
 1.  
Phạm Thị Thanh Vân
Sinh năm: 1979
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Trần Văn Trà, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2000
22
04 SKKN cấp thị xã;
giúp đỡ 2 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi
07 CSTĐ cấp cơ sở,  03 GVDG cấp thị xã,
01 GVDG cấp tỉnh
01 BK UBND tỉnh
 
 
 1.  
Uông Thị Hồng Mai
Sinh năm: 1970
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Võ Duy Dương, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1991
31
08 SKKN cấp thị xã;
giúp đỡ 2 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi
04 CSTĐ cấp cơ sở
03 GVDG cấp thị xã
01 GVDG cấp tỉnh
01 Bằng khen UBND Tỉnh
 
 
 1.  
Tống Thị Tuyết Nhung
Sinh năm: 1970
Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Võ Duy Dương, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Cao đẳng
Nữ
Kinh
1991
31
15 SKKN cấp thị xã;
giúp đỡ 2 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi
14 CSTĐ cấp cơ sở
01 CSTĐ cấp tỉnh
 
03 BK UBND tỉnh;
01 BK CĐGD Việt Nam;
01 Bằng khen TTgCP;
01 Huân chương Lao động Hạng Ba
 
 1.  
Đặng Thị Giang
Năm sinh: 1985
Nơi công tác: Trường Mầm non Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
Đại Học
 
Nữ
Kinh
2006
16
06 SKKN; giúp đỡ 2 GV giỏi
07 CSTĐCS,
01 CSTĐ Tỉnh,
02 GVG huyện
 
01 BK UBND tỉnh;
01 BK TTg CP
 
 
 1.  
Trần Thị Thu Thủy
Năm sinh: 1980
Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Trị, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
Đại Hoc
 
Nữ
Kinh
2003
19
10 SKKN cấp huyện; giúp đỡ 2 GV giỏi
11 CSTĐCS;
01 CSTĐ Tỉnh;
03 lần GVDG huyện;
01 lần GVDG tỉnh
02 BK UBND tỉnh;
01 BK Bộ GD&ĐT;
 01 BK TTgCP
 
 1.  
Trịnh Thị Thủy
Sinh năm: 1968
Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1995
13
09 SKKN cấp huyện;
 01 SKKN cấp tỉnh
12 CSTĐ cơ sở;
01 CSTĐ cấp tỉnh
03 BK UBND
01 BK TTg CP
 
 1.  
Đinh Thị Thúy Vân
Sinh năm: 1972
Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1999
15
08 SKKN cấp huyện;
 01 SKKN cấp tỉnh;
 Giúp đỡ 2 giáo viên
12 CSTĐ cơ sở;
01 CSTĐ cấp tỉnh;
1GV dạy giỏi tỉnh;
1 GV dạy giỏi cơ sở
02 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Hạnh Dung
Sinh năm: 1984
Giáo viên, Trường Mẫu giáo Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2006
16
03 SKKN cấp huyện;
 02 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 giáo viên
10 CSTĐ cơ sở;
02 CSTĐ cấp tỉnh;
 
1 BK UBND tỉnh;
1 BK CĐGD Việt Nam;
2 BK Tổng LĐLĐ Việt Nam.
 
 
 1.  
Võ Thị Trường Xuân
Sinh năm: 1978
Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Tập 1, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Đại học
 
Nữ
Kinh
2000
22
06 SKKN;
Giúp đỡ 2 giáo viên thành GV giỏi cấp huyện
 
08 lần CSTĐ CS,
01 CSTĐ cấp
Tỉnh
01 BK UBND tỉnh
01 BKTTgCP
 
 1.  
Nguyễn Ngọc Thanh
Sinh năm: 1963
Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
1984
32
06 SKKN;
Giúp đỡ 2 giáo viên thành GV giỏi cấp huyện
 
10 lần đạt CSTĐCS, 03 lần đạt GVDG cấp tỉnh
 
01 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Tấn Công
Sinh năm: 1981
Phó Hiệu trưởng, Trường THCS An Ninh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Thạc sĩ
Nam
Kinh
2002
16
10 SKKN cấp huyện;
01 SKKN cấp tỉnh;
 giúp đỡ 02 GVDG
12 năm CSTĐCS;
02 lần GVDG tỉnh
03 BK UBND tỉnh
 
 1.  
 Mai Hồng Vân
Sinh năm: 1983
Giáo viên Trường THCS Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2007
15
09 SKKN cấp huyện;
 01 SKKN cấp tỉnh;
giúp đỡ 02 GVDG
10 lần CSTĐCS;
 01 CSTĐ cấp tỉnh;
01 lần GVDG cấp tỉnh
04 bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên
 
 1.  
 Mai Thị Trúc Giang
Sinh năm: 1983
Giáo viên, Trường tiểu học Châu Văn Liêm, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2005
17
06 SKKN cấp huyện
02 SKKN cấp tỉnh; giúp đỡ 02 GVDG
10 lần CSTĐCS;
 08 lần GVDG cấp huyện,
02 lần GVDG cấp tỉnh
01 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Lê Thị Mai Hoằng
Sinh năm: 1973
Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1995
23 (vùng khó 13 năm)
20 lần GVDG; 08 sáng kiến được công nhận; giúp đỡ 02 GVDG
15 CSTĐCS;
1 GVDG cấp huyện;
1 lần GV TPT Đội giỏi cấp huyện;
1 CSTĐ cấp tỉnh;
1 GVDG cấp tỉnh
01 BK TW Đoàn;
1 BK UBND tỉnh
1 BK Bộ GD&ĐT
1 BK TTgCP
 
 
 1.  
Ngô Thị Yến Nhi
Sinh năm: 1982
Giáo viên, Trường trung học cơ sở Trương Minh Bạch, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Thạc sĩ
Nữ
Kinh
2003
19
02 SKKN cấp huyện;
 bồi dưỡng 18 học sinh giỏi
08 lần CSTĐCS;
 05 lần GVGD cấp huyện;
 01 lần GVCNG cấp huyện;
 01 lần GVDG cấp tỉnh
01 BK UBND tỉnh;
01 bằng khen BCH TW Hội Sinh viên VN
 
 1.  
Nguyễn Thị Su Ni
Sinh năm 1985
Giáo viên tổng phụ trách đội, Trường tiểu học Đức Lập Thượng B, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2007
15
03 SKKN cấp huyện;
đào tạo 09 học sinh năng khiếu;
giúp đỡ 02 GVG
11 lần CSTĐCS,
02 lần CSTĐ tỉnh, 02 lần GVDG cấp huyện,
01 lần GVDG cấp tỉnh
01 BK UBND tỉnh;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Nguyễn Thị Hoa Trân
Sinh năm: 1981
Giáo viên, Trường tiểu học Châu Văn Liêm, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2002
17
06 sáng kiến cấp huyện; giúp đỡ 02 GVDG
11 lần CSTĐCS;
 01 lần GVDG cấp huyện;
 01 GVDG cấp tỉnh
01 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Văn Dưỡng
Sinh năm: 1982
Giáo viên Tổng phụ trách đội, Trường trung học cơ sở An Ninh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
2007
15
09 SKKN cấp huyện, 02 SKKN cấp tỉnh;, 01 lần cấp tỉnh; giúp đỡ 02 GVDG
08 lần CSTĐCS;
03 lần GVTPT giỏi cấp huyện
02 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Lê Thanh Hoài
Sinh năm: 1983
Giáo viên, Trường TH&THCS Lê Minh Xuân, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
2004
18
03 sáng kiến cấp huyện; đào tạo 11 học sinh giỏi; giúp đỡ 02 GVG
09 năm CSTĐCS;
02 năm GVDG huyện; 0
1 thành tích tương đương GVDG tỉnh
02 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Sinh năm: 1979
Giáo viên TPT Đội, Trường TH&THCS Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2000
22
2 SKKN; giúp đỡ 02 GVG thành GVG cấp huyện
8 CSTĐ cơ sở;
1 CSTĐ cấp tỉnh;
2 GV TPT Đội giỏi cấp tỉnh;
2 GV TPT Đội giỏi khu vực;
 
3 BK BCH TW Đoàn;
1 BK Hội đồng Đội Trung ương;
1 BK UBND tỉnh;
1 BK BTV Tỉnh ủy
 
 1.  
Phan Văn Chinh
Sinh năm: 1977
Giáo viên TPT Đội, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thể, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
2000
22
2 SKKN; giúp đỡ 02 GVG thành GVG cấp huyện; hướng dẫn nhiều HS đạt giải cấp tỉnh, huyện
8 CSTĐ cơ sở;
3 GVG cơ sở;
1 TPT Đội giỏi cấp tỉnh;
 
1 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Hồng Huế
Sinh năm: 1981
Giáo viên TPT Đội, Trường Tiểu học Lê Văn Rỉ, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
1999
23
(vùng khó 6 năm)
2 SKKN;
 Giúp đỡ 2 GV đạt GVDG cấp huyện
 
8 CSTĐCS;
2 lần GV TPT đội giỏi cấp tỉnh;
 
4 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Lê Anh Hùng
Sinh năm: 1972
Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
1994
29
2 SKKN;
Giúp đỡ 2 GV đạt GVDG cấp huyện;
 
8 CSTĐ CS;
3 GVDG cấp huyện;
1 GVDG cấp tỉnh
 
1 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Việt Duy Khanh
Sinh năm: 1978
Giáo viên TPT Đội, Trường Tiểu học Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
1998
24
2 SKKN;
Giúp đỡ 2 GV đạt GVDG cấp huyện;
 
8 CSTĐCS;
1 lần GV TPT đội giỏi cấp tỉnh
 
2 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Thị Liên
Sinh năm: 1965
Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Cao đẳng
Nữ
Kinh
1984
32
2 SKKN;
Giúp đỡ 2 GV đạt GVDG
5 GVDG cơ sở;
10 CSTĐ cơ sở;
1 CSTĐ cấp tỉnh;
2 GVDG cấp tỉnh
1 BK UBND tỉnh;
1 BK Bộ GD&ĐT
Đã nghỉ hưu năm 2020
 1.  
Nguyễn Thị Kim Ngoan
Sinh năm:1979
Giáo viên – Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2000
22
(Vùng khó 18 năm)
5 SKKN CS;
Giúp đỡ 2 GV đạt GVDG cấp huyện
6 CSTĐ CS;
01 CSTĐ cấp tỉnh;
5 GVDG cấp huyện;
01 GVDG cấp tỉnh;
 
 
1 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Sinh năm: 1986
Giáo viên – Trường Mầm non Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2007
15
6 SKKN CS;
2 SKKN cấp tỉnh;
Giúp đỡ 2 GV đạt GVDG cấp huyện
12 CSTĐ CS;
1 GVDG cấp tỉnh
2 BK UBND tỉnh;
1 BK CĐGD Việt Nam;
1 BK TTg;
1 BK Bộ GD&ĐT
 
 1.  
Nguyễn Thị Ngọc Quyên
Sinh năm: 1985
Giáo viên, Trường Mầm non Hoa Sen, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
2005
17
4 SKKN CS; giúp đỡ 2 GV thành GVG cấp huyện, CSTĐ CS
14 CSTĐ CS;
1 GVDG cấp huyện;
2 GV TPT đội giỏi cấp huyện;
1 GVDG cấp tỉnh;
1 CSTĐ cấp tỉnh
1 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Huỳnh Hữu Công
Sinh năm: 1981
Giáo viên, Trường THCS&THPT Nguyễn Thị Một, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Thạc sĩ
Nam
Kinh
 
 
2004
 
 
19
6 SKKN cấp cơ sở; Giúp đỡ 02 GV thành GV giỏi cấp trường;
8 lần đạt CSTĐ CS;
01 lần đạt GV dạy giỏi cấp tỉnh
1 BK UBND tỉnh
 
 1.  
Huỳnh Anh Huynh
Sinh năm: 1981
Giáo viên, Trường THPT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Đại học
Nam
Kinh
2004
18
8 SKKN cấp cơ sở, 01 SKKN cấp tỉnh; Giúp đỡ 02 GV thành GV giỏi cấp trường; là HLV các em hs tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt giải nhiều năm liền
01 năm CSTĐ tỉnh;
8 năm CSTĐ cơ sở;
1 năm đạt GV  giỏi cơ sở
 
3 Bk UBND tỉnh
 
 1.  
Phạm Quốc Thành
Sinh năm: 1982
Giáo viên, Trường THPT Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Thạc sĩ
Nam
Kinh
2004
18
8 SKKN; Bồi dưỡng, giúp đỡ 03 giáo viên thành CSTĐCS; Bồi dưỡng 1 HS giỏi đạt giải ba môn hóa cấp quốc gia
8 CSTĐ cơ sở,
01 CSTĐ cấp tỉnh
1 Bằng khen của Tỉnh
 
 1.  
Lê Thị Thanh Thảo
Sinh năm: 1981
Giáo viên, Trường THCS&THPT Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
 
 
2005
 
 
17
14 SKKN cấp cơ sở, 02 SKKN cấp tỉnh; Bồi dưỡng, giúp đỡ 03 giáo viên thành GVDG cấp huyện,  cấp tỉnh
6 lần GVG huyện;
2 lần GVGcấp tỉnh;
13 lần CSTĐ cơ sở;
 02lần CSTĐ CS tỉnh
3 BK UBND tỉnh;
01 BK của Bộ GD&ĐT;
01 BK TTgCP
 
 1.  
Nguyễn Thị Bảo Trân
Sinh năm: 1981
Giáo viên, Trường THPT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Đại học
Nữ
Kinh
 
 
2004
 
 
18
9 SKKN cấp cơ sở, 01 SKKN cấp tỉnh;
Bồi dưỡng, giúp đỡ 02 giáo viên thành GVDG cấp trường; 5 năm học bồi dưỡng HS đạt HS giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh
1 lần CSTĐ CS tỉnh;
13 lần CSTĐ cơ sở;
3 lần năm đạt GV giỏi trường;
1 lần đạt GV giỏi cấp tỉnh,
 
1 BK UBND tỉnh,
 1 BK TTgCP