Trường Mẫu giáo Phước Lý

KẾ HOẠCH phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học năm học 2020 -2021.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
 
 
 
 

     Số: 28/KH-MGPL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       Phước Lý, ngày 02 tháng 02 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trong trường học năm học 2020 -2021.
 
 
 
 

Thực hiện Chị Thị số 05/CT-TTg  ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ Thướng Chính phủ  về  một số cấp bách phòng chống dịch Covid-19;
Thực hiện Chị Thị số 79/CT-BGDĐT  ngày 28 tháng 01 năm 2021của BGDĐT về  một số cấp bách phòng chống dịch Covid-19;
Thực hiện văn bản số 145/PGDĐT ngày 01/02/2021 của PGDĐT Cần Giuộc về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19;
Thực hiện Công văn số 485/UBND-VHXH ngày 02/02/2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện;
Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện Cần Giuộc về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn huyện Cần Giuộc;
Trường Mẫu Giáo Phước Lý xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19  trong trường học năm học 2020 -2021 như sau:
I. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:
- Tiếp tục đề cao trách nhiệm, quyết tâm, chủ động hơn nữa trong thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn quản lý. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ về nhiệm vụ phòng phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trong trường, lớp  năm học 2020 -2021. Phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của toàn thể CB-GV-NV trong việc phòng chống dịch bệnh một cách phù hợp và hiệu quả.
- Tăng cường triển khai các biện pháp phòng phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trong  nhà trường, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và phối hợp với cộng đồng về công tác phòng phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trong trường.
2. Mục tiêu cụ thể:
- 100% CB-GV-NV hiểu rõ về  việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kỷ năng vệ sinh cá nhân,  vệ sinh trường lớp để chủ động phòng chống dịch bệnh.
-100% cha mẹ học sinh được tuyên truyền về cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, tổ chức cách ly, báo cáo kịp thời về UBND xã, PGDĐT, Trạm Y tế  xã để hạn chế lây lan, khuyến cáo gia đình đưa bé đến cơ sở y tế điều trị.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong công tác bán trú.
- Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo qui định.
II. PHẠM VI-ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:
1. Phạm vị thực hiện:
- Trường mẫu giáo Phước Lý
- Thời gian thực hiện: từ tháng 2/2021 đến hết thời gian dịch bệnh.
2. Đối tượng thực hiện:
- Toàn thể CB-GV-NV, người trực tiếp giữ trẻ tại trường,
III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Nội dung tuyên truyền:
- Hạn chế tiếp xúc nơi đông người và trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
- Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi.
- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.
- Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật, động vật hoang dã.
2. Biện pháp thực hiện:
2.1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong công văn số 145/PGDĐT ngày 01/02/2021 của PGDĐT Cần Giuộc về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19;
2.2. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của CBQL, GV, NV, học sinh, học viên và phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
2.3. Thực hiện nghiêm các yêu cầu “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế).
- Rà soát, kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch, tăng cường các biện pháp về đảm bảo an toàn cho CBQL, GV, NV và học sinh các cơ sở giáo dục. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng phòng học, nơi làm việc, các dụng cụ, thiết bị dạy học và dụng cụ sinh hoạt. Trang bị nước khử khuẩn, xà phòng rửa tay, đảm bảo hệ thống nước sạch... để phục vụ cho sinh hoạt của CB, GV, NV và học sinh.
2.4. Thành lập ban chỉ đạo  thường xuyên kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại  bếp ăn,  cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho học sinh, cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.
2.5. Thường xuyên tổ chức quét dọn lớp học, sân trường, làm vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là nhà vệ sinh.
  1. Thực hiện đúng các tiêu chí về trường học an toàn.
  2. Chỉ đạo giáo viên phải nắm bắt thông tin liên lạc của của tất cả học sinh, phối hợp với phụ huynh HS theo dõi tình hình sức khỏe của các em hàng ngày, chú ý kiểm tra thân nhiệt các em trước khi đến trường.
  3. Đảm bảo phân công trực Tết, trực phòng chống Covid-19 và thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.
3. Công tác vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thưc phẩm:
- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.
- Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại nuôi động vật, động vật hoang dã.
- Giáo viên, người chăm sóc trẻ phảo rữa tay bằng xà bông, đặc biệt trước lúc chuẩn bị thức ăn, cho trẻ ăn, sau khi vệ sinh cho trẻ.
- Mỗi trẻ phải có đồ dùng vệ sinh cá nhân riêng, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho trẻ.
- Vệ sinh sân trường sạch sẽ, chú trọng vệ sinh nhà bếp, nhà vệ sinh, hiên chơi, cầu thang, cung cấp đủ nước dùng cho cô và trẻ.
- Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác tổ chức dạy bán trú trong nhà trường cũng như các cơ sở giáo dục ngoài công lập.
4. Công tác vệ sinh môi trường:
- Thực hiện lau nhà hàng ngày bằng nước Javel, rữa đồ dùng đồ chơi của trẻ 1 lần/tuần.
- Cung cấp xà bông rữa tay liên tục và rèn cho trẻ cách rữa tay đúng, nhắc nhỡ trẻ rữa tay thường xuyên: khi vào lớp, sau khi vui chơi, sau khi đi vệ sinh, trước và sau khi ăn…. và thường xuyên rữa tay cho trẻ.
- Xử lý rác thải kịp thời. Đảm bảo nguồn nước sạch cho các hoạt động của nhà trường.
5. Theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh:
- GVCN của các lớp phải quan tâm theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh để phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh, báo cáo Y tế xã UBND, PGDĐT, phối hợp gia đình trẻ trong việc cách ly, điều trị, vệ sinh sát khuẩn môi trường.
- Nhân viên y tế học đường lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh.
6. Phân công:
-Nguyễn Thị Kim Loan : trưởng ban quản lý chung
-Mai Thị Thanh  Vân: Phó ban phụ trách công tác tuyên truyền, đôn đốc GV-NV thực hiện theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng chống bệnh, tuyên truyền đến CMHS, thực hiện chế độ báo cáo về PGD khi có yêu cầu.
-Võ Thị Oanh: thư ký ghi chép đầy đủ các cuộc tuyên truyền, triển khai văn bản có liên quan đến công tác phòng chống các dịch bệnh
- Nguyễn Thị Ngọc Linh  phụ trách theo dõi tình hình sức khỏe trẻ hàng ngày, báo cáo kịp thời nguyên nhân các trường hợp trẻ nghỉ bệnh.
- Các thành viên trong ban chỉ đạo và  thành viên trong tổ giúp việc đảm bảo tốt vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp, nhà vệ sinh, đồ dùng đồ chơi của trẻ … các điểm trường mình giảng dạy, sạch sẽ ngăn nấp… hàng tuần tẩy, rửa đồ chơi…. Quan tâm đến sức khỏe trẻ hàng ngày, báo cáo kịp thời lên trưởng ban hoặc phó ban khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, hoặc ho, sốt, khó thở…để kịp thời xử lý.
-  Lại Hoàng Nam, bà Trần Thị Xoàn phụ trách công tác tuyên truyền, đôn đốc  PHHS thực hiện theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vệ sinh phòng chống bệnh đến CMHS.
- Phân công tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp lãnh đạo nhà trường và ban chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh
-Trong trường hợp có ca bệnh: tiến hành họp khẩn cấp Ban chỉ đạo  phòng chống dịch bệnh trường học và có phân công cụ thể cho từng thành viên, cùng phối hợp chặt chẽ các ban ngành ngoài nhà trường để thực hiện công tác vệ sinh
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
- Nguồn vệ sinh phí, dự toán kinh phí như sau:
 
STT
 
Vật dụng- chất tẩy rửa
 
Gía tiền
 
Số lượng /tháng
 
Số lượng xài cả năm học
Thành tiền  
Ghi chú
1 Nước tẩy Javel 16.000/chai 32 256 4.096.000  
2 Xà bông cục 8.000/cục 32 256 2.048.000  
3 Xà bông Omo      17.000/bịt 8 72 1.224.000  
4 Nước lau sàn 27.000/chai 32 256 6.912.000  
5 Cây lau nhà 80.000/cây 8 8 640.000  
6 Xô lau nhà 55.000/cái 8 8 440.000  
CỘNG       15.360.000  
Số tiền bằng chữ : Mười lăm triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng .
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Phổ biến các công văn có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, cách thức phòng chống bệnh đến tập thể sư phạm nhà trường và thống nhất thực hiện.
- Thành lập ban chỉ đạo phòng chống các dịch bệnh kèm theo Quyết định số 29/QĐ-MGPL ngày 02/2/2021.
- Thông tin thường xuyên đến các nhóm trẻ gia đình, tư thục để nắm bắt tình hình và cùng thực hiện theo chỉ đạo chung của ngành.
- Thực hiện chế độ báo cáo về PGD (nếu có ).
- Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường mẫu giáo Phước Lý tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm thực hiện kế hoạch đề ra./.
 
Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-P.HT, Tổ CM-VP (Th/h);
-GV,NV (Thực hiện );
-Lưu:VT.
                                                                                         Nguyễn Thị Kim Loan
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
     TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
 
 
 
 

      Số:  29 /QĐ-MGPL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

         Phước Lý , ngày 02 tháng 02 năm 2021
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập lại Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trong trường Mẫu giáo  Phước Lý
 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC LÝ
Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính Phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND huyện Cần Giuộc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc;
Thực hiện văn bản số 145/PGDĐT ngày 01/02/2021 của PGDĐT Cần Giuộc về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19;
Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện Cần Giuộc về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn huyện Cần Giuộc;
Xét tình hình thực tế  tại đơn vị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập thành lập ban chỉ đạo và Tổ giúp việc phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp của virus Corona trong trường học gồm các thành viên sau:
*Ban chỉ đạo:
1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Hiệu trưởng, Trưởng ban;
2. Bà Mai Thị Thanh Vân,  P.Hiệu trưởng, Phó ban;
3. Bà Võ Thị Oanh, TKT, thành viên; Thư ký;
4. Bà Phan Thị Mộng Tuyền, TKT, thành viên;
5. Bà Hồ Thị Mỹ Viện, TKP, thành viên;
6. Bà Đoàn Thị Luyến, TKP,  thành viên;
7. Bà Huỳnh Thị Thúy Phượng, TTND, thành viên;
8. Bà Thiều Thị Ngọc Trân, CTCĐ, thành viên;
9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, Y tế, thành viên;
10.Ông Lại Hoàng Nam , TB-ĐDCMHS, thành viên;
11.Bà Trần Thị Xoàn ,                 P.TB-ĐDCMHS, thành viên;
* Tổ giúp việc:
1. Võ Thị Oanh,                          Giáo viên,     Thành viên
2. Nguyễn Thị  Lệ Yến               Giáo viên,     Thành viên
3. Nguyễn Thị Kim Thoa           Giáo viên,     Thành viên
4. Trần Thị Kim Vân                  Giáo viên,     Thành viên
5. Phạm Thị Điệp                       Cấp dưỡng,     Thành viên
6. Nguyễn Thị Tuyết nga            Cấp dưỡng,     Thành viên
7. Đặng Thị Mùa,                        Cấp dưỡng,     Thành viên
8. Nguyễn Văn Phụng                  Bảo vệ,          Thành viên
Điều 2. Ban chị đạo, tổ giúp việc có nhiệm vụ giúp lãnh đạo nhà trường
1. Tham mưu xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống có hiệu quả bệnh nguy hiểm đối với học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các trường học.
2. Thực hiện kiểm tra, triển khai giám sát tình hình diễn biến của dịch bệnh nguy hiểm; kịp thời đề ra phương án xử lý thích hợp để ứng phó hiệu quả với cấp độ phát triển của dịch bệnh nguy hiểm đối với học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các trường.
3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình dịch bệnh cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
4. Các thành viên ban chị đạo, tổ giúp việc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.
Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các Ông, Bà có tên tại Điều 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; (báo cáo)
- UBND xã; (thay báo cáo)
- Phó HT,TKT,GVNV (Thực hiện);
- Lưu: VT, YTTH.
                 HIỆU  TRƯỞNG
 
 
              Nguyễn Thị Kim Loan
 
 
 
 
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
(Kèm theo Quyết định số 29/QĐ-MGPL, ngày 02/02/2021  của Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Phước Lý về việc Thành lập Ban chỉ đạo phòng , chống dịch bệnh Covid-19)
1.Đồng chí Trưởng ban: NguyễnThị Kim Loan
- Chịu trách nhiệm chung về chỉ đạo phòng , chống dịch bệnh nguy hiểm 2020- 2021; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh Covid-19)
2. Đồng chí Phó ban : Mai Thị Thanh Vân
- Phó ban thường trực, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch.
- Chịu trách nhiệm về CSVC phục vụ cho việc chỉ đạo phòng , chống dịch bệnh nguy hiểm 2020- 2021; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh Covid-19)
4. Đồng chí Ủy viên: Thiều Thị Ngọc Trân-CTCĐ
- Chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền cho CBGV-NV về việc  phòng , chống dịch bệnh nguy hiểm 2020- 2021; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh Covid-19)
5. Đồng chí Ủy viên : Võ Thị Oanh, Phan Thị Mộng Tuyền, Hồ Thị Mỹ Viện, Đoàn Thị Luyến: TKT,TKP
- Chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền cho Học sinh về việc  phòng , chống dịch bệnh nguy hiểm 2020- 2021; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh Covid-19)
6. Đồng chí Ủy viên : Nguyễn Thị Ngọc Linh- NV Y tế
- Tư vấn cho CBGV-NV, HS về việc phòng , chống dịch bệnh nguy hiểm 2020- 2021; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh Covid-19); chuẩn bị khẩu trang và các loại thuốc thiết yếu cho CBGV-NV và HS; Kiểm tra thường xuyên vệ sinh trường học, lớp học, nhà WC; báo cáo kịp thời về BGH khi có trường hợp  bệnh.
7. Các đồng chí Ủy viên: Lại Hoàng Nam, Trần Thị Xoàn
- Chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh nhà trường, chống dịch bệnh nguy hiểm 2020- 2021; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh Covid-19) báo cáo kịp thời về BGH khi có trường hợp nghi bệnh.
8. Các thành viên trong tổ giúp việc:
- Chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền đến  học sinh  của lớp mình về việc  phòng , chống dịch bệnh nguy hiểm 2020- 2021; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh Covid-19) báo cáo kịp thời về BGH khi có trường hợp nghi bệnh.  Phối hợp với các đồng chí trong ban lãnh đạo trong việc chuẩn bị CSVC, đôn đốc thực hiện tốt vệ sinh mội trường trong và ngoài lớp học….để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm 2020- 2021; ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh Covid-19)./.
 
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan